Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Prawie 22 mln zł dla NIO-PIB na badanie wielochorobowości

Udostępnij:
Agencja Badań Medycznych przyznała 21,8 mln zł na realizację projektu MULTI-PONS dotyczącego monitorowania wielochorobowości Polaków. To pierwszy program poświęcony badaniom epidemiologicznym, który uzyskał finansowanie z funduszy krajowych.
Otrzymany grant umożliwi kontynuację prowadzonego od 2009 r. przez Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy prospektywnego badania kohortowego MULTI-PONS w zakresie monitorowania zjawiska wielochorobowości w populacji Polski. Badania prowadzone są przez zespół pod kierownictwem prof. Marty Mańczuk. Wnioski są wyjątkowo istotne, ponieważ na całym świecie wielochorobowość dotyka już ponad połowę populacji powyżej 60. roku życia, a w ciągu ostatnich 20 lat zjawisko to staje się powszechniejsze.

Podczas pierwszego etapu projektu przebadano 13 tys. osób
W definicji WHO wielochorobowość to występowanie co najmniej dwóch chorób, zwykle przewlekłych, u jednej osoby w tym samym czasie. Mogą one obejmować zarówno schorzenia przewlekłe, w tym nowotwory oraz choroby układu krążenia, choroby neurodegeneracyjne, jak i powikłania po przebytym zakażeniu COVID-19.

Wyniki obserwacji w badaniu MULTI-PONS zakładają zwiększenie wiedzy na temat przyczyn, przebiegu i skutków wielochorobowości, co w efekcie umożliwi opracowanie jak najskuteczniejszych metod zapobiegania współwystępującym chorobom przewlekłym i ich leczenia.

– W ramach pierwszego etapu projektu do badania włączyliśmy ponad 13 tysięcy mieszkańców woj. świętokrzyskiego w wieku od 45 do 64 lat. Ocenialiśmy stan zdrowia osób zakwalifikowanych do badania, ich styl życia, a na podstawie pomiaru ciśnienia krwi, badań krwi i wywiadu – narażenie na czynniki ryzyka. Kontynuacja badania, którą umożliwia nam grant przyznany przez ABM, pozwoli mojemu zespołowi na dalszą, długoterminową obserwację zmian stanu zdrowia Polaków – wyjaśnia prof. Mańczuk.

– Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu grantu na realizację projektu pod kierownictwem pani prof. Marty Mańczuk. To ważny krok naprzód w badaniach nad wielochorobowością i znaczący wkład w poprawę zdrowia publicznego w Polsce – komentuje decyzję Agencji Badań Medycznych dyrektor instytutu dr hab. n. med. Beata Jagielska.

Badanie ma także zwiększać świadomość dotyczącą profilaktyki
Warto podkreślić, że badanie MULTI-PONS prowadzone przez NIO-PIB nie ogranicza się tylko do zastanej sytuacji zdrowotnej Polaków, ma ono również na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia profilaktyki zdrowotnej, która jest jednym z priorytetów Narodowego Instytutu Onkologii.

– NIO-PIB to pierwsza instytucja badawcza w kraju, która zdobyła taki rodzaj finansowania. Wcześniej podobne inicjatywy były wspierane wyłącznie funduszami pozyskanymi za granicą – dodaje prof. Marta Mańczuk, autorka aplikacji grantowej, kierownik projektu i zastępca kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Pierwotnej Nowotworów NIO-PIB.

Przeczytaj także: „Wielochorobowość i pacjent geriatryczny na Top Medical Trends 2024”.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.