Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rybocyklib wydłuża czas przeżycia całkowitego u pacjentek z rakiem piersi

Źródło: DM/NEJM; NCBI; EMA
Autor: Marta Koblańska |Data: 08.08.2019
 
 
Rak piersi stanowi około jedną czwartą wszystkich zachorowań na nowotwory u kobiet. Objęcie populacji programem badań przesiewowych sprawiło, że w wielu przypadkach rokowanie jest dobre, jednak wciąż wiele pacjentek cierpi z powodu zaawansowanego nowotworu. Pozytywne wieści płyną z badania opublikowanego na łamach The New England Journal of Medicine.
W przypadku zaawansowanego raka piersi hormonozależnego, HER-2 ujemnego, skuteczną opcją terapeutyczną jest zastosowanie rybocyklibu, inhibitora CDK4 i CDK6, w skojarzeniu z hormonoterapią. Badanie MONALEESA-2 wykazało, że rybocyklib w skojarzeniu z letrozolem wydłuża istotnie wydłuża czas przeżycia wolnego od choroby. Tym razem sprawdzono, czy lek prowadzi do wydłużenia czasu przeżycia całkowitego.

Przeprowadzono randomizowane badanie, w którym 672 pacjentki przydzielono do grupy otrzymującej rybocyklib z hormonoterapią (goserelina, inhibitor aromatazy lub tamoksyfen) lub hormonoterapię i placebo. Wśród kobiet otrzymujących lek biologiczny odnotowano mniejszy odsetek zgonów (24,8% vs. 32,3%). Po 42 miesiącach terapii skojarzenie hormonoterapii z rybocyklibem skutkowało szacowanym całkowitym czasem przeżycia na poziomie 70,2% w porównaniu do 46% w grupie kontrolnej (p=0,00973). Ponadto w grupie badawczej czas do wystąpienia progresji choroby lub zgonu okazał się istotnie dłuższy. Nie zgłoszono nowych, nieznanych wcześniej działań niepożądanych wywoływanych przez rybocyklib.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe