Specjalizacje, Kategorie, Działy
Senat

Senat. Założenia raportu dotyczące wspólnej polityki UE w zakresie walki z nowotworami

Udostępnij:
– Nie ma zgody w Parlamencie Europejskim, żeby szanse pacjenta na walkę z rakiem definiowało miejsce jego urodzenia czy zamieszkania – podkreślił europoseł Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej, który przedstawił założenia raportu specjalnej komisji w PE pracującej nad wspólną polityką Unii Europejskiej w zakresie walki z nowotworami.
W Senacie odbyło się 1 grudnia spotkanie poświęcone podsumowaniu efektów pracy Specjalnej Komisji do spraw Walki z Rakiem Parlamentu Europejskiego i projektowi jej raportu końcowego. Pracom komisji przewodzi Bartosz Arłukowicz.

Przed rozpoczęciem spotkania prof. Tomasz Grodzki powiedział, że to jest historyczny moment. – W Polsce, w Senacie RP, jako w pierwszym miejscu w Europie, będziemy mogli wysłuchać informacji nt. projektowanego raportu. To jest historyczny moment rozpoczęcia debaty o wspólnej polityce zdrowotnej UE – zaznaczył marszałek Senatu.

Jak zauważył, UE ma wspólną politykę monetarną czy rolną, natomiast nie ma takiej równości w obszarze służby zdrowia i dysproporcje w tej sferze są ogromne. – Wielu próbowało, ale dopiero poseł Arłukowicz i jego komisja zrobili pierwszy krok w długiej podróży, której finałem będzie – na co wszyscy mamy nadzieję – wspólna polityka zdrowotna: od nakładów, przez standardy leczenia, po profilaktykę – mówił prof. Grodzki.

Podkreślił, że chodzi o to, aby każdy obywatel UE wiedział, że niezależnie od tego, gdzie mieszka, będzie miał zapewnioną taką samą albo przynajmniej bardzo zbliżoną opiekę zdrowotną.

Bartosz Arłukowicz zwrócił uwagę, że nowotwory są globalnym, cywilizacyjnym wyzwaniem. – Jeśli UE potrafi budować razem drogi, potrafi prowadzić wspólną politykę rolną czy klimatyczną, to musi się podjąć największego wyzwania, jakim jest walka z rakiem. Właśnie dlatego powołano w PE specjalną komisję, której zadaniem było stworzenie raportu i określenie strategii walki z rakiem w Europie – podkreślił Arłukowicz.

Jednym z najczęstszych słów, jakie przewijały się w czasie wielu spotkań z setkami ekspertów z całej Europy, było słowo „dysproporcja”. – Nie ma zgody w PE na to, żeby szanse pacjenta na walkę z rakiem definiowało miejsce jego urodzenia czy zamieszkania. Musimy znieść dysproporcje w dostępie do nowoczesnego leczenia i profilaktyki – powiedział Arłukowicz.

Dodał, że kolejnym wyzwaniem są wspólne zakupy leków nowotworowych i nowoczesnych technologii medycznych. Za niedopuszczalne uznał sytuacje, gdy w którymś z krajów zaczyna brakować leków onkologicznych i pacjent przerywa leczenie. – Rekomendujemy Komisji Europejskiej zbudowanie systemu wspólnych zapasów leków krytycznie potrzebnych w onkologii, to jest rzecz kluczowa – podkreślił europoseł.

Kancelaria Senatu przypomina, we wrześniu 2020 r. dzięki zaangażowaniu grupy polskich posłów do PE postanowiono o powołaniu specjalnej komisji, której celem było przygotowanie i przedstawienie kompleksowych możliwości zaangażowania się Unii Europejskiej w wysiłki państw członkowskich na rzecz opieki onkologicznej.

W trakcie 14 miesięcy prac komisja pod przewodnictwem posła Arłukowicza organizowała wysłuchania publiczne dotyczące problematyki walki z rakiem – od profilaktyki, przez diagnostykę i leczenie, aż po opiekę po leczeniu. Podczas jej posiedzeń wysłuchano 118 ekspertów z całej Europy.

Efektem prac komisji jest raport, który zostanie przyjęty 9 grudnia br. Dokument zawiera wiele rekomendacji działań, które może podjąć zarówno Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie. Celem tych działań ma być zwiększenie współpracy, a tym samym zwiększenie efektywności opieki onkologicznej.

Wśród priorytetów można wymienić m.in. ustanowienie wspólnych europejskich standardów szybkiej diagnozy i rozpoczęcia leczenia, zmniejszenie nierówności w dostępie do profilaktyki i leczenia między państwami członkowskimi UE czy ustanowienie mechanizmu wspólnych zakupów leków niezbędnych w onkologii. Ponadto komisja rekomenduje także stworzenie europejskiej sieci referencyjnych centrów onkologii oraz ułatwienie dostępu do leczenia poza granicami kraju.

Zaprezentowany dokument pozytywnie ocenili, uznając go za spójną koncepcję, przedstawiciele polskiej onkologii. Zdaniem prof. Piotra Rutkowskiego, kierownika Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, projekt raportu wskazuje właściwy kierunek, w którym powinniśmy podążać. Nawiązując do Narodowej Strategii Onkologicznej, zaznaczył, że jest ona realizowana, ale to niestety „syzyfowa praca”. Z zadowoleniem przyjął propozycję powstania sieci ośrodków referencyjnych i ich współpracy w ramach UE, a także stworzenia europejskiej listy leków onkologicznych.

Zaprezentowany program za kompleksowy uznał też krajowy konsultant ds. onkologii prof. Maciej Krzakowski. Podobnie jak prof. Adam Maciejczyk, dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii i prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, z zadowoleniem przyjął propozycję współpracy diagnostycznej ośrodków onkologicznych w UE. Za bardzo dobry pomysł uznał też stworzenie europejskiego banku leków.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.