Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Sorafenib skuteczny w platynoopornym raku jajnika?

Źródło: Lancet Oncology/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 17.09.2018
 
 
Według najnowszych badań, sorafenib dodany do topotekanu, a następnie kontynuowany jako leczenie podtrzymujące istotnie wydłuża czas przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) u chorych na platynoopornego raka jajnika. Wyniki badania opublikowano w Lancet Oncology.
Zgodnie z przyjętymi wytycznymi, chore z nawrotem bądź progresją choroby w ciągu 6 miesięcy od zakończenia chemioterapii opartej na pochodnych platyny nazywamy chorymi na platynoopornego raka jajnika, a rokowanie u tych chorych jest szczególnie niekorzystne. Wcześniejsze badania wykazały, że zahamowanie angiogenezy może być u tych chorych skuteczną opcją terapeutyczną.

Do nowego badania klinicznego TRIAS włączono 174 chorych na platynoopornego raka jajnika, których w sposób losowy przydzielono do ramienia otrzymującego sorafenib i topotekan (89 chorych) lub jedynie topotekan (89 chorych). Po 6 cyklach leczenia kontynuowano leczenie sorafenibem lub placebo przez okres jednego roku w ramach leczenia podtrzymującego.

Większość chorych włączonych do badania otrzymało wcześniej jedną lub dwie linie chemioterapii, i większość chorych była w stopniu sprawności 0 lub 1 według ECOG.

Po okresie obserwacji, którego mediana wynosiła 10 miesięcy, czas wolny od progresji choroby (ang. progression free survival, PFS) był znacznie dłuższy w ramieniu z sorafenibem. Mediana PFS wynosiła 6,7 miesiąca w ramieniu z sorafenibem w porównaniu do 3,7 miesiąca w ramieniu kontrolnym (HR 0,60; 95% CI, 0,43-0,83; p=0,0018).
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe