Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Trwają prace nad refundacją trzech nowych leków na ostrą białaczkę szpikową

Udostępnij:
Nowe leki, działające na konkretne zmiany genetyczne, wydłużają przeżycie pacjentów z ostrą białaczką szpikową. W Polsce na siedem z nich refundowany jest jeden – podkreślają eksperci. Według resortu zdrowia obecnie trwają prace nad refundacją trzech kolejnych leków.
W odpowiedzi na pytanie o prace nad refundacją nowych leków na ostrą białaczkę szpikową (AML) Katarzyna Kubicka-Żach z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia poinformowała, że obecnie procedowane są trzy leki, które miałyby być dostępne w ramach programu lekowego. Są to gemtuzumab ozogamycyny, wenetoklaks oraz gilterytynib. Wniosek dotyczący pierwszego leku oczekuje na przygotowanie decyzji, wniosek dotyczący wenetoklaksu czeka na ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT), a wniosek w sprawie trzeciego leku czeka na rozstrzygnięcie ministra zdrowia – wynika z tabeli, którą przesłała Kubicka-Żach.

O nowych terapiach na ostrą białaczkę szpikową specjaliści mówili 14 lutego na konferencji prasowej pt. „Rozwój polskiej hematologii szansą dla pacjentów”.

Jak przypomniał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, od 1 maja 2021 r. dla chorych na ostrą białaczkę szpikową z mutacją FLT3 została wprowadzona pierwsza w Polsce terapia refundowana w ramach programu lekowego, tj. lek o nazwie midostauryna.

Prof. Agnieszka Wierzbowska z Katedry i Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zwróciła uwagę, że w ostatnich latach w leczeniu ostrej białaczki szpikowej obserwuje się ogromny postęp. W Europie zarejestrowanych jest obecnie siedem nowych leków, które zmieniły całkowicie standard leczenia tej choroby. – W Polsce spośród tych siedmiu leków refundowany jest tylko jeden. Jest to midostauryna – powiedziała specjalistka.

Zwróciła uwagę, że zdecydowana większość nowych leków, bo aż pięć, jest zarejestrowana w leczeniu tzw. pierwszej linii. Zalicza się do nich na przykład gemtuzumab ozogamycyny. Jak podkreśliła prof. Wierzbowska, lek ten znacząco poprawia odsetek remisji i odsetek wyleczeń u chorych z ostrą białaczką szpikową o korzystnym rokowaniu.

Konsultant krajowa w dziedzinie hematologii i dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) prof. Ewa Lech-Marańda wyjaśniła, że gemtuzumab ozogamycyny jest dopełnieniem chemioterapii dla chorych z obecnością antygenu CD33 na powierzchni komórek białaczkowych. – Ten lek znalazł się na liście leków o wysokiej skuteczności klinicznej opublikowanej przez AOTMiT – oznajmiła prof. Lech-Marańda.

Z kolei przełomem w leczeniu starszych pacjentów z ostrą białaczką szpikową, niekwalifikujących się do intensywnego leczenia, jest zastosowanie wenetoklaksu w skojarzeniu z lekami hipometylującymi, jak azacytydyna. – Ta terapia, jako pierwsza linia leczenia, wydłuża całkowite przeżycie – podkreśliła prof. Lech-Marańda.

Prof. Wierzbowska przypomniała, że przez wiele lat leczenie chorych, którzy nie kwalifikowali się do intensywnego leczenia, było dalece niesatysfakcjonujące – mediana całkowitego przeżycia tych pacjentów wynosiła od trzech do sześciu miesięcy. – W ubiegłym roku opublikowano wyniki randomizowanego badania, które doprowadziły do zmiany standardu leczenia starszych pacjentów. Skojarzenie wenetoklaksu z lekami hipometylującymi znacząco poprawiło odsetek uzyskiwanych całkowitych remisji i wydłużyło medianę całkowitego przeżycia. Obecnie wynosi ona prawie 1,5 roku – stwierdziła hematolog.

Prof. Lech-Marańda zwróciła też uwagę na konieczność refundacji leku o nazwie gliterytynib w przypadku nawrotu i oporności u chorych z niekorzystnie rokującą mutacją FLT3.

– Bardzo wiele pozytywnych zmian dokonało się w ciągu ostatnich trzech lat w hematoonkologii w Polsce – podkreśliła konsultant krajowa w dziedzinie hematologii. Zaznaczyła jednak, że bez wprowadzania kolejnych nowych terapii nie będzie dalszej poprawy skuteczności leczenia pacjentów hematoonkologicznych.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.