ONKOLOGIA
Płuco i opłucna
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner kategorii
Wyślij
Udostępnij:
 
 

WCLC: działania niepożądane immunoterapii - wytyczne postępowania

Źródło: Medscape/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 23.10.2017
 
 
Nowe wytyczne dotyczące radzenia sobie z problemem działań niepożądanych immunoterapii zostały przedstawione podczas Światowej Konferencji Raka Płuca WCLC w Japonii.
Nowe rekomendacje powstały w ubiegłym roku wskutek potrzeby wsparcia edukacyjnego osób, które zajmują się opieka nad chorymi na raka płuca. Dokument opracował zespół pielęgniarek przy Międzynarodowym Towarzystwie Badań nad Rakiem Płuca IASLC. Ostateczna ich wersja zostanie opublikowana online przed końcem roku i ma zostać przetłumaczona na wiele języków.

Grupą odbiorców wytycznych są pielęgniarki i lekarze leczący raka płuca immunoterapią. Działania niepożądane, które mogą pojawić się wskutek przyjmowania tych leków są inne od tych obserwowanych w czasie chemioterapii i przy stosowaniu leków celowanych. Związane z immunoterapią działania niepożądane mogą dotykać różnych części ciała i obejmują toksyczność gastroenterologiczną, dermatologiczną, endokrynologiczną, wątrobową, neurologiczną oraz pulmonologiczną oraz dotykającą narządu wzroku. I choć związane z immunoterapia działania niepożądane są podobne u pacjentów z różnymi typami nowotworów, to jednak chorzy na raka płuca są bardziej narażeni na zapalenie płuc niż chorzy z czerniakiem. Zdaniem ekspertów może tak być dlatego, że pacjenci z rakiem płuca zazwyczaj są poddawani radioterapii przez immunoterapią a ta może powodować zapalenie płuc.

Wytyczne zawierają czytelne tabele, przy czym każda wyszczególnia toksyczność w odniesieniu do poszczególnego organu ciała. Toksyczność jest stopniowana. Najcięższa została oznaczona kolorem czerwonym oraz oznacza, że immunoterapia winna zostać zaprzestana. Zdaniem amerykańskich pielęgniarek rekomendacje pomogą im zrozumieć i niwelować potencjalne działania niepożądane.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.