Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wyspecjalizowaną opiekę onkologiczną można zapewnić „pod jednym dachem”

Źródło: materiały prasowe
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 22.06.2021
 
 
Na Dolnym Śląsku trwają prace nad realizacją kluczowej dla regionu i pacjentów inwestycji jaką jest budowa Nowego Szpitala Onkologicznego. To jedna z największych i najważniejszych inwestycji, planowanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na najbliższe lata. Koszt budowy nowego szpitala szacuje się na 727 mln zł.
Obecnie trwa proces łączenia trzech istniejących już szpitali należących do samorządu województwa -Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych i Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc. Skonsolidowane podmioty stworzą nowy ośrodek oferujący pełen zakres nowoczesnego i kompleksowego leczenia onkologicznego, hematologicznego i pulmonologicznego. Każdy etap procesu łączenia jest konsultowany i uzgadniany z kadrami medycznymi łączonych placówek.

Budowa nowoczesnego centrum onkologicznego
Aktualne zmiany w ochronie zdrowia w Polsce i na świecie zmierzają w kierunku zapewnienia pacjentom skoordynowanej i kompleksowej opieki. Według ekspertów najbardziej wyspecjalizowaną opiekę onkologiczną można zapewnić „pod jednym dachem”, w ramach jednostek narządowych (z ang. units), gdzie pracuje multidyscyplinarny zespół medyczny. Optymalizacja procesów leczniczych i diagnostycznych, obejmująca w szczególności specjalizację ośrodków, łączenie różnych metod leczenia, oraz systematyczna ocena jakości leczenia znacząco wpływa na osiąganie dobrych wyników leczenia.

Obecne siedziby szpitali nie spełniają już współczesnych standardów, a budynki wymagają gruntownych remontów. Dolnośląskie Centrum Onkologii posiada braki w infrastrukturze utrudniające pełne wykorzystanie potencjału tego podmiotu. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc mieści się w starych budynkach z XIX w., które mimo doraźnych remontów nie pozwalają na dalszy rozwój placówki. Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych ze względów konstrukcyjnych budynku, również nie można w pełni dostosować do obowiązujących wymagań. Ponadto rozproszenie szpitali powoduje liczne niedogodności dla pacjentów i personelu medycznego, a także generuje wysokie koszty związane z transportem medycznym chorych.
Budynek Nowego Szpitala Onkologicznego będzie się składał z 5 kondygnacji, na których znajdzie się 26 oddziałów. Placówka zapewni 671 łóżek oraz 1026 miejsc postojowych. Powierzchnia zabudowy wyniesie 99 tys. mkw., powstanie 14 sal operacyjnych. Według szacunków szpital będzie wykonywać rocznie ok. 10 tys. zabiegów, 200 tys. świadczeń ambulatoryjnych i 32 tys. hospitalizacji.

W ubiegłym roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nieodpłatnie samorządowi województwa grunt, na którym powstanie nowy szpital. Powierzchnia działki wynosi 22 ha. Nowy szpital onkologiczny powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka. Takie rozwiązanie sprawi, że na jednym terenie zostanie skupiony szeroki zakres usług medycznych. Aktualnie na terenie budowy od kilku miesięcy realizowane są prace archeologiczne i saperskie, które mają zakończyć się w listopadzie 2021 roku.

Tak potężna nie tylko dla regionu, ale również całego kraju inwestycja nie mogłaby powstać bez współpracy samorządu województwa ze stroną rządową. Koszty inwestycji w wysokości 300 mln złotych zostaną pokryte z budżetu państwa, 200 mln przeznaczy na ten cel samorząd województwa, pozostała część ma zostać sfinansowana z kredytu.

Proces łączenia szpitali
Przygotowania do łączenia szpitali rozpoczęły się w roku 2020. Połączenie tak ogromnych struktur wymaga podzielenia na etapy. Każdy z etapów podlegał konsultacjom z kadrami medycznymi łączonych placówek.
- Dzięki połączeniu Dolnośląskiego Centrum Onkologii i Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych widać już pierwsze efekty synergii. Udało nam się zmniejszyć liczbę badań diagnostycznych radiologicznych i laboratoryjnych zlecanych na zewnątrz DCTK. Dzięki temu pacjenci dzięki mają wykonywane badania dobrej jakości i w odpowiednim czasie (nie ma konieczności ich powtarzania). Poza tym, przyspieszył się także proces diagnostyki i leczenia pacjentów hematologicznych (chorujących na białaczki i chłoniaki) – mówi Adam Maciejczyk dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe