ONKOLOGIA
Układ moczowo-płciowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wytyczne EAU dotyczące klinicznego postępowania w przypadkach inwazyjnego raka pęcherza moczowego z przerzutami do mięśni

Źródło: https://uroweb.org/
Autor: Anna Soboń |Data: 29.05.2020
 
 
Europejskie Towarzystwo Urologiczne (ang.EAU) opublikowało wytyczne, dotyczące klinicznego postępowania w przypadkach inwazyjnego raka pęcherza moczowego z przerzutami do mięśni.
Zalecenia zostały przygotowane przez międzynarodową interdyscyplinarną grupę klinicystów: urologów, onkologów, patologów i radiologów. EAU podkreśla, że wytyczne kliniczne przygotowano w oparciu o najlepsze dane i wyniki dostępne ekspertom. Mają na celu pomóc w ukierunkowaniu decyzji dotyczących leczenia pacjentów. Najważniejsze zalecenia dotyczą oceny diagnostycznej pacjenta, leczenia oraz stosowania terapii neoadjuwantowej.

Europejskie Towarzystwo Urologiczne rekomenduje, aby w diagnostyce pacjentów z potwierdzonym inwazyjnym rakiem pęcherza zastosować tomografię komputerową klatki piersiowej, brzucha i miednicy jako optymalną formę oceny stopnia zaawansowania. W celu oceny górnych dróg moczowych oraz stopnia zaawansowania choroby, zaleca się wykonanie urografii CT, zastosowanie diagnostycznej ureteroskopii oraz biopsję (w przypadkach, gdy dodatkowe informacje uzyskane z wyników badania będą miały wpływ na decyzje dotyczące dalszego planu leczenia).

W przypadku przeciwwskazań do podania kontrastu lub dawki promieniowania, należy wykonać urografię metodą rezonansu magnetycznego. Zaleca się wykonanie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego do oceny miejscowo zaawansowanej lub przerzutowej choroby u pacjentów, u których rozważa się leczenie radykalne. Tomografia komputerowa powinna być także stosowana przy diagnozowaniu przerzutów do płuc. Europejskie Towarzystwo Urologiczne podkreśla, że CT i MRI są równoważne w diagnozowaniu miejscowej choroby i odległych przerzutów w jamie brzusznej.
Decyzje dotyczące leczenia oszczędzającego pęcherz lub radykalnej cystektomii u pacjentów w podeszłym wieku (lub osłabionych) z inwazyjnym rakiem pęcherza, zaleca podejmować w odniesieniu do stopnia zaawansowania nowotworu i współistniejących chorób, korzystają m.in. ze skali Charlsona (Charlson Comorbidity scale).

Z pacjentami o najwyższym ryzyku progresji nowotworu, należy omówić natychmiastowe radykalne leczenie (radykalna cystektomia). U pacjentów z guzami nieodpowiadającymi na BCG, którzy nie są kandydatami do radykalnej cystektomii z powodu chorób współistniejących, zaleca się zastosowanie strategii konserwacji (dopęcherzowa chemioterapia, chemioterapia i hipertermia indukowana mikrofalami, elektromotoryczne podawanie chemioterapii, immunoterapia ogólnoustrojowa).

Wytyczne w odniesieniu do terapii neoadjuwantowej określają stosowanie chemioterapii raka pęcherza (T2-T4a, cN0M0) w schemacie skojarzonym opartym na cisplatynie. Eksperci podkreślają, że nie powinno się podawać chemioterapii neoadjuwantowej pacjentom, którzy nie kwalifikują się do chemioterapii skojarzonej opartej na cisplatynie.
Immunoterapię neoadjuwantową należy stosować wyłącznie u pacjentów w ramach badania klinicznego. Podkreślono również, że nie zaleca się przedoperacyjnej radioterapii (RT), ponieważ spowoduje to jedynie obniżenie stopnia zaawansowania choroby, ale nie poprawi długości przeżycia pacjenta.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.