Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner Serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zoledronian w leczeniu adjuwantowym wczesnego raka piersi

Źródło: artykuł na stronie wydawcy – doi:10.1001/jamaoncol.2021.1854
Redaktor: Bogusz Soiński |Data: 30.08.2021
 
 
Wyniki badania SUCCESS A, do którego zakwalifikowano pacjentki z obecnością przerzutów do węzłów chłonnych lub bez przerzutów do węzłów chłonnych, ale z wysokim ryzykiem nawrotu, wskazują, że można skrócić rekomendowany czas leczenia bisfosfonianami.
We wczesnym raku piersi bisfosfoniany stanowią formę leczenia adjuwantowego, jednak nie ma precyzyjnych danych dotyczących optymalnego czasu ich stosowania. W randomizowanym badaniu klinicznym przeprowadzonym w Niemczech, o akronimie SUCCESS A, porównano zastosowanie zoledronianu przez 2 i 5 lat u pacjentek z wczesnym rakiem piersi.

Do badania zakwalifikowano pacjentki z obecnością przerzutów do węzłów chłonnych lub bez przerzutów do węzłów chłonnych, ale z wysokim ryzykiem nawrotu. Pacjentki najpierw zostały poddane adjuwantowej chemioterapii, a później randomizowane do stosowania zoledronianu przez 2 lub 5 lat. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia wolny od nawrotu choroby.

Łącznie zrandomizowano 2987 pacjentek. Porównano czas adjuwantowego leczenia zoledronianem i nie odnotowano istotnych różnic w czasie przeżycia wolnym od nawrotu choroby (HR = 0,97; 95% CI 0,75–1,25), w czasie ogólnego przeżycia (HR = 0,98; 95% CI 0,67–1,42) oraz w czasie przeżycia wolnego od wystąpienia przerzutów odległych (HR = 0,87; 95% CI: 0,65–1,18). W grupie badanych leczonych zoledronianem przez 5 lat u części osób obserwowano występowanie działań niepożądanych w porównaniu z grupą pacjentów leczonych zoledronianem przez 2 lata.

W badaniu SUCCESS A nie wykazano, że wydłużenie stosowania zoledronianu powyżej 2 lat wpływa na rokowanie u pacjentek po leczeniu wczesnego raka piersi. Oznacza to, że prawdopodobnie można skrócić rekomendowany czas leczenia bisfosfonianami.


Opracowanie: lek. Mikołaj Kamiński

CI – Confidence Interval (przedział ufności), HR – Hazard Ratio (hazard względny)
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe