LEKARZ POZ
Zaburzenia psychiczne
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy palenie papierosów wywołuje zaburzenia psychotyczne?

Źródło: Does tobacco use cause psychosis? Systematic review and meta-analysis; Gurillo, Pedro et al.; The Lancet Psychiatry
Autor: Andrzej Kordas |Data: 19.08.2015
 
 
Mimo, iż związek pomiędzy występowaniem zaburzeń psychicznych a paleniem papierosów jest dobrze znany, nie wyjaśniono dotychczas dlaczego osoby z zaburzeniami psychotycznymi częściej palą papierosy w porównaniu z populacją ogólną.
Pedro Gurillo i wsp. zaprojektowali metaanalizę celem sprawdzenia czy występowanie zaburzeń psychicznych wiąże się z liczbą wypalanych w ciągu dnia papierosów, czy palenie papierosów wiąże się z wcześniejszym początkiem zaburzeń psychotycznych oraz czy rozpoczęcie palenia papierosów w młodszym wieku wiąże się z ryzykiem rozwoju psychoz.

Ogółem analizie poddano 14 555 palaczy tytoniu oraz 273 162 osób, które papierosów nie paliły. Wykazano, iż 57% osób z pierwszym epizodem psychotycznym paliło papierosy (95% CI 0.52–0.62; p<0.0001). Biorąc pod uwagę badania kliniczno-kontrolne udowodniono, iż osoby palące papierosy w porównaniu z osobami, które nie paliły miały podwyższone ryzyko rozwoju pierwszego epizodu psychotycznego (OR 3.22; 95% CI 1.63–6.33). Przy uwzględnieniu badań prospektywnych wykazano, iż osoby palące codziennie papierosy mają podwyższone ryzyko rozwoju zaburzeń psychotycznych w porównaniu z osobami niepalącymi (RR 2.18; 95% CI 1.23–3.85). Osoby codziennie palące papierosy prezentowały zaburzenia psychotyczne w młodszym wieku, w porównaniu z osobami, które papierosów nie paliły (średnia ważona różnica −1.04 lat, 95% CI −1.82 do −0.26). Natomiast pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi nie rozpoczynali znamiennie wcześniej palenia papierosów w porównaniu z populacją osób bez takowych zaburzeń (−0.44 lat, 95% CI −1.21 to 0.34).

Podsumowując, codzienne palenie papierosów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zaburzeń psychotycznych. U osób tych zaburzenia psychotyczne rozwijają się w młodszym wieku, aniżeli wśród osób, które papierosów nie palą.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe