LEKARZ POZ
Choroby układu oddechowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Czy zastosowana we wczesnym okresie pooperacyjnym pregabalina skutecznie redukuje dolegliwości bólowe wśród pacjentów z rakiem płuca?

Udostępnij:
Mimo wprowadzenia do leczenia zabiegów znacznie mniej inwazyjnych, ból potorakotomijny stanowi nadal istotny problem wśród pacjentów operowanych z powodu raka płuca. Takuro Miyazaki i wsp. zaprojektowali badanie mające na celu ocenić skuteczność stosowanej we wczesnym okresie pooperacyjnym pregabaliny, w grupie pacjentów operowanych z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca. Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma Journal of Thoracic Disease.
Celem określenie efektywności pregabaliny w zwalczaniu bólu pooperacyjnego badacze zaprojektowali badanie randomizowane, w którym pacjentów kwalifikowano losowo do jednej z dwóch grupy. W grupie kontrolnej prócz analgezji nadtwardówkowej pacjenci otrzymywali diklofenak (34 pacjentów), podczas gdy w grupie badanej pregabalinę (33 pacjentów). Głównym ocenianym punktem końcowym była częstość podaży dodatkowych dawek leków z grupy NLPZ.
Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, iż częstość stosowania dodatkowych leków z grupy NLPZ nie różniła się znamiennie pomiędzy pacjentami z grupy kontrolnej, a osobami otrzymującymi pregabalinę (P=0.62). Również natężenie dolegliwości bólowych oceniane przez pacjentów przy wykorzystaniu kilku skal (m.in. Numeric Rating Scale – NRS; Pain Catastrophizing Scale – PCS) nie różniło się istotnie pomiędzy obiema grupami pacjentów (oceniane do 3 miesięcy od zabiegu).
Podsumowując, autorzy badania wykazali, iż zastosowanie we wczesnym okresie pooperacyjnym pregabaliny nie wpływa korzystnie na kontrolę dolegliwości bólowych, wśród pacjentów operowanych z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.