LEKARZ POZ
Choroby układu oddechowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Czy zastosowana we wczesnym okresie pooperacyjnym pregabalina skutecznie redukuje dolegliwości bólowe wśród pacjentów z rakiem płuca?

Wyślij:
Udostępnij:
Źródło: Is early postoperative administration of pregabalin beneficial for patients with lung cancer?—randomized control trial. Takuro Miyazaki, Tetsuya Sakai, Shuntaro Sato, Naoya Yamasaki, Tomoshi Tsuchiya, Keitaro Matsumoto, Ryotaro Kamohara, Go Hatachi, Ryoic
Autor: Mariusz Bryl |Data: 27.01.2017
 
 
Mimo wprowadzenia do leczenia zabiegów znacznie mniej inwazyjnych, ból potorakotomijny stanowi nadal istotny problem wśród pacjentów operowanych z powodu raka płuca. Takuro Miyazaki i wsp. zaprojektowali badanie mające na celu ocenić skuteczność stosowanej we wczesnym okresie pooperacyjnym pregabaliny, w grupie pacjentów operowanych z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca. Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma Journal of Thoracic Disease.
Celem określenie efektywności pregabaliny w zwalczaniu bólu pooperacyjnego badacze zaprojektowali badanie randomizowane, w którym pacjentów kwalifikowano losowo do jednej z dwóch grupy. W grupie kontrolnej prócz analgezji nadtwardówkowej pacjenci otrzymywali diklofenak (34 pacjentów), podczas gdy w grupie badanej pregabalinę (33 pacjentów). Głównym ocenianym punktem końcowym była częstość podaży dodatkowych dawek leków z grupy NLPZ.
Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, iż częstość stosowania dodatkowych leków z grupy NLPZ nie różniła się znamiennie pomiędzy pacjentami z grupy kontrolnej, a osobami otrzymującymi pregabalinę (P=0.62). Również natężenie dolegliwości bólowych oceniane przez pacjentów przy wykorzystaniu kilku skal (m.in. Numeric Rating Scale – NRS; Pain Catastrophizing Scale – PCS) nie różniło się istotnie pomiędzy obiema grupami pacjentów (oceniane do 3 miesięcy od zabiegu).
Podsumowując, autorzy badania wykazali, iż zastosowanie we wczesnym okresie pooperacyjnym pregabaliny nie wpływa korzystnie na kontrolę dolegliwości bólowych, wśród pacjentów operowanych z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.