LEKARZ POZ
Choroby układu oddechowego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nadciśnienie płucne współistniejące z PChN – przebieg kliniczny oraz rokowanie

Źródło: Prevalence, Predictors, and Outcomes of Pulmonary Hypertension in CKD; Sankar D. Navaneethan, Jason Roy, Kelvin Tao, Carolyn S. Brecklin, Jing Chen, Rajat Deo, John M. Flack, Akinlolu O. Ojo, Theodore J Plappert, Dominic S. Raj, Ghulam Saydain, James H. S
Autor: Mariusz Bryl |Data: 15.04.2016
 
 
Rokowanie w przebiegu nadciśnienia płucnego zarówno w populacji ogólnej jak i wśród chorych z przewlekłą chorobą nerek jest niekorzystne. Dotychczas przeprowadzone badania nie analizowały jednakże wpływu rozpoznania nadciśnienia płucnego na przebieg przewlekłej choroby nerek. Informacji na ten temat dostarcza badanie zaprojektowane przez Sankar D. Navaneethan i wsp., którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma Journal of the American Society of Nephrology.
Badaniem objęto pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, którzy nie wymagali dializy i chorowali równocześnie na nadciśnienie płucne rozpoznawane na podstawie skurczowego ciśnienia w tętnicy płucnej (PASP) >35 mmHg i/lub maksymalnej prędkości strumienia fali zwrotnej trójdzielnej (TRV) >2.5 m/s.
Spośród 2959 pacjentów znajdujących się w analizowanym rejestrze nadciśnienie płucne rozpoznano u 21% (n=625). Z wyższym ryzykiem rozpoznania nadciśnienia płucnego w analizowanej grupie chorych korelowały starszy wiek, współwystępująca niedokrwistość oraz niska frakcja wyrzutowa lewej komory. Stwierdzenie nadciśnienia płucnego u osób z przewlekłą chorobą nerek wiązało się z wyższym ryzykiem zgonu (HR 1.38; 95% CI, 1.10 - 1.72) oraz wyższym ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych (HR 1.23; 95% CI, 1.00 - 1.52). Potwierdzono również dodatnią korelację pomiędzy wartościami PASP oraz TRV a ryzykiem zgonu oraz ryzykiem wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe