Konsultacje i porady udzielane przez dietetyka są świadczeniami zdrowotnymi.

Udostępnij:
Praca na stanowisku dietetyka, według przepisów prawnych, została zakwalifikowana jako inny zawód medyczny. Dietetyk ma prawo prowadzić działalność informacyjno – konsultacyjną przez telefon lub internet.
Pytanie:
Jestem dietetykiem zatrudnionym w dużej firmie farmaceutycznej. Często rozmawiam z klientami przez telefon o naszych produktach np. na cukrzycę czy otyłość, zdarza mi się też odpisywać na zapytania internetowe, które przychodzą do spółki. Czy to legalne, że przy okazji udzielam „mini porad” dotyczących zdrowego żywienia?
Odpowiedź:
Wskazana działalność informacyjno – konsultacyjna nie stanowi wykonywania zawodu medycznego. Brak jest więc przeciwskazań do udzielania przez dietetyka ogólnych informacji o zdrowym sposobie odżywiania przez telefon czy np. po wypełnieniu ankiety na portalu internetowym.
Uzasadnienie:
Zawód dietetyka nie został dotychczas objęty unormowaniami odrębnych aktów prawnych. Został on jednak wymieniony na równi z innymi zawodami medycznymi w szeregu przepisów związanych z ochroną zdrowia. Praca na stanowisku dietetyka została zakwalifikowana jako inny zawód medyczny. Konsultacje i porady, których on udziela, gdy są połączone z bezpośrednim osobistym kontaktem z pacjentem i związane z zebraniem informacji dotyczących pacjenta, jego stanu zdrowia i stylu życia, są świadczeniami zdrowotnymi. Służą bowiem profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Udzielanie porad dotyczących odpowiedniego ułożenia diety stanowi więc rodzaj usługi, świadczenia zdrowotnego.
Jednak od powyższej sytuacji należy odróżnić udzielanie przez dietetyka ogólnych informacji, drobnych porad dotyczących zdrowego odżywiania czy odpowiedniej diety dla osób chorych na cukrzycę albo cierpiących na nawagę. Dla zakwalifikowania czynności jako wykonywania zawodu medycznego istotny jest bowiem jego cel jakim jest ww. zachowanie, przywracanie zdrowia czy ratowanie ludzkiego zdrowia, życia.
W Państwa sytuacji drobna porada dotycząca odpowiedniej czy dopasowanej diety jest dość ogólna. Na żadnym etapie udzielania tych informacji nie dochodzi do osobistego badania klienta czy bezpośredniego z nim kontaktu, który umożliwiłby dokonanie stosownej obserwacji np. badania i analizy składu ciała, przygotowania indywidualnego jadłospisu na podstawie dotychczasowego sposobu żywienia czy nawyków żywieniowych. Zatem w tym przypadku nie można mówić o wykonywaniu zawodu medycznego, ponieważ nie jest możliwe świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, bez wnikliwego zbadania danej osoby, jej obserwacji oraz opieki nad nią w procesie działań medycznych, a to podstawowe warunki definiujące te usługi. Leczenie jest bowiem sztuką indywidualną i wymaga bezpośredniego kontaktu specjalista - pacjent.
Podsumowując, brak jest przeciwskazań prawnych do udzielania przez dietetyka zatrudnionego w spółce ogólnych, podstawowych informacji czy konsultowania sposobu odżywiania przez telefon czy za pośrednictwem strony internetowej. W celu uniknięcia ryzyka wprowadzenia Klientów w błąd sugerujemy jednak dodanie np. odpowiedniej klauzuli informacyjnej na portalu internetowym, że w celu uzyskania świadczenia medycznego z zakresu dietetyki należy skonsultować te kwestie ze specjalistą osobiście.
Podstawa prawna:
1. art. 2 ust. 1 pkt 2 i 10 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.);
2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145);
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 nr 151 poz. 896).
Autorzy:
Sławomir Molęda, Partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Natalia Dyda, Radca prawny, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Kancelaria KONDRAT i Partnerzy biuro@kondrat.pl
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.