Lekarz kardiolog a lekarz rodzinny - co z receptami dla seniorów?

Udostępnij:
Prawnicy z kancelarii Kondrat i Partnerzy radzą jakie recepty może wypisywać seniorom lekarz specjalista po zakończeniu leczenia szpitalnego.
PYTANIE:
Jestem lekarzem kardiologiem, pracuję w szpitalu publicznym. Czy dla starszego pacjenta (76 lat), który po zakończeniu leczenia wychodzi do domu, mogę dodatkowo wypisać receptę na leki, które wcześniej przepisywał mu lekarz rodzinny i które zażywał w trakcie pobytu w szpitalu? Leki znajdują się obecnie na liście refundacyjnej dla seniorów 75+.

ODPOWIEDŹ:

75 PLUS to rządowy projekt zapewniający bezpłatny dostęp do leków dla osób, które w dniu wystawiania recepty ukończyły 75 rok życia. Oprócz kryterium wieku, podstawę otrzymania bezpłatnego leku stanowią: recepta z wpisanym w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolem „S” oraz fakt, że potrzebny lek znajduje się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia refundacyjnego ). Lista leków obejmuje 1129 preparatów i 68 substancji czynnych.
Recepty, na podstawie których seniorzy będą mogli skorzystać z powyższych uprawnień wystawić mogą wyłącznie: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (dalej: lekarz POZ), pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wystawiający receptę dla siebie i dla rodziny.
Recepta wystawiona przez lekarza specjalistę (w tym również lekarza geriatrii) nie uprawnia do otrzymania bezpłatnego leku. W związku z powyższym, lekarz specjalista, który uważa, że pacjent powinien być leczony lekami objętymi programem 75 PLUS, przekazuje lekarzowi POZ pisemną informację na temat zalecanego leczenia. Na podstawie przekazanej informacji lekarz POZ może przepisać przedmiotowe leki. Ponadto, lek znajdujący się na liście Ministerstwa Zdrowia, otrzymają bezpłatnie tylko te osoby, które chorują na daną jednostkę chorobową, do której leczenia dany lek jest zarejestrowany.
Jednakże należy wskazać, że lekarz specjalista w dalszym ciągu ma możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.
Od problematyki programu 75 PLUS należy odróżnić kwestię wystawiania recepty wyłącznie na podstawie opinii innego lekarza. W tym miejscu należy zaznaczyć, że lekarz ponosi osobistą odpowiedzialność za leczenie pacjenta. Oprócz odpowiedzialności cywilnej lub karnej istnieje odpowiedzialność zawodowa. Kodeks Etyki Lekarskiej nakazuje w szczególności przeprowadzać postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością. Zachowanie podważające zaufanie do zawodu traktowane jest jako naruszenie godności zawodu.

Justyna Stefańczyk-Kaczmarzyk, partner, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Wiktoria Jaromska, prawnik, Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
www.kondrat.pl
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.