Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pacjent pod wpływem alkoholu - co może szpital

Źródło: EG/Kancelaria KONDRAT i Partnerzy
Autor: Ewa Gosiewska |Data: 13.09.2017
 
 
W Polsce brakuje przepisów prawnych regulujących kompleksowo zasady hospitalizacji osób znajdujących się pod wpływem alkoholu. Czy szpital może odmówić przyjęcia takiego pacjenta na oddział?
PYTANIE:
Czy lekarz dyżurny na Izbie Przyjęć w szpitalu psychiatrycznym może odmówić hospitalizacji osoby znajdującej się pod wpływem alkoholu, przywiezionej przez Policję lub Zespół Ratownictwa Medycznego?

ODPOWIEDŹ:

Lekarz dyżurny na Izbie Przyjęć w szpitalu psychiatrycznym nie może odmówić hospitalizacji osoby przywiezionej przez Policję lub Zespół Ratownictwa Medycznego, a znajdującej się pod wpływem alkoholu, dopóki nie przeprowadzi podstawowej diagnostyki pozwalającej na jednoznaczne stwierdzenie, iż nic nie zagraża życiu i zdrowiu takiej osoby.

UZASADNIENIE:
W Polsce brakuje przepisów prawnych regulujących kompleksowo kwestię odmowy hospitalizacji osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, w szczególności w szpitalach psychiatrycznych.
Dlatego w tym miejscu warto sięgnąć do Kodeksu Etyki Lekarskiej, który wprost stanowi, że lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością, poświęcając im niezbędny czas. Fakt, iż pacjent jest pod wpływem alkoholu nie tylko nie zwalnia lekarzy od prawidłowej diagnostyki, ale w takim przypadku obliguje lekarza do zachowania szczególnej ostrożności, ponieważ zwłaszcza w przypadku zaburzeń psychicznych, trudno jednoznacznie ocenić czy mamy do czynienia z chorobą psychiczną wymagającą hospitalizacji czy też są one wynikiem nadmiernego spożycia alkoholu.
Trzeba pamiętać, że w przypadku osób przywiezionych na Izbę Przyjęć w szpitalu psychiatrycznym, lekarz może wręcz zadecydować o tzw. przymusie bezpośrednim, czyli może nakazać przymusowe zatrzymanie takiej osoby w szpitalu psychiatrycznym. Dotyczy to osób, które: stanowią zagrożenie dla siebie lub innych, dla bezpieczeństwa powszechnego, w sposób gwałtowny niszczą przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu bądź zakłócają funkcjonowanie szpitala. W sytuacji gdy osoba będąca pod wpływem alkoholu wykazuje takie objawy, lekarz nie tylko nie powinien decydować o odmowie hospitalizacji, ale przede wszystkim powinien ustalić czy te objawy są wynikiem choroby psychicznej czy wyłącznie nadużycia alkoholu.
Należy pamiętać, że wszelkie negatywne skutki będące następstwem odmowy przyjęcia do szpitala oraz przeprowadzenia prawidłowej diagnostyki (np. próba targnięcia się na życie przez taką osobę czy wyrządzenie krzywdy innej osobie) może spowodować, że taki lekarz zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej (podlega karze pozbawienia wolności do lat 5).
Podsumowując, lekarz dyżurny nie może odmówić przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, dopóki nie przeprowadzi diagnostyki i nie wykluczy zagrożenia dla życia lub zdrowia takiej osoby.

PODSTAWA PRAWNA:

- art. 8 Kodeksu etyki lekarskiej,
- art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- art. 160 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

AUTOR:

r.pr. Agata Witkowska
Kancelaria Kondrat i Partnerzy

Odpowiedzi udzielają radcy z kancelarii Kondrat i Partnerzy.

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i zadać pytanie TUTAJ

Zachęcamy także do zapoznania się z dotychczasowymi problemami prawnymi zgłoszonymi przez placówki medyczne do kancelarii.
Lista dotychczas prezentowanych casusów TUTAJ.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.