Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pielęgniarka w ośrodku wychowawczym - jaki ma zakres obowiązków?

Autor: Ewa Gosiewska |Data: 15.11.2017
 
 
Tym razem pytanie, które wpłynęło do strefy porad prawnych dotyczy zakresu obowiązków pielęgniarek w specjalnym ośrodku wychowawczym. Czy obejmuje on także leczenie specjalistyczne?
Pytanie:
Jaki jest właściwie zakres obowiązków w SOW, narzucony przez dyrekcję zakres znacznie przewyższa ilość godzin pracy, a jest sugerowane, że pielęgniarka powinna wykonywać sprawniej obowiązki i tym samym zmieściłaby się w czasie pracy, co jest zupełnie nierealne. Czy zakres obowiązków obejmuje leczenie specjalistyczne?

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
Odpowiedź: Zakres świadczeń gwarantowanych, które udzielane są przez pielęgniarki lub higienistki szkolne w środowisku nauczania i wychowania określony jest w Załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. W myśl ust. 1 części I tego Załącznika, pielęgniarki szkolne sprawują opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami (dziećmi i młodzieżą) na terenie szkół lub młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty.
Zgodnie z ust. 2 świadczenia pielęgniarki i higienistki szkolnej obejmują:
a. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych (zgodnie z warunkami określonymi w części II tego Załącznika),
b. Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnim wynikiem testów,
c. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
d. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacją świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonywania u ucznia w trakcie pobytu w szkole,
e. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
f. Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
g. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
h. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni oraz
i. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
Powyższe świadczenia są wymienione w Załączniku do rozporządzenia jako gwarantowane przez pielęgniarki i higienistki szkolne i te właśnie świadczenia powinny być realizowane w specjalnym ośrodku wychowawczym. Powyższe wyliczenie nie zawiera leczenia specjalistycznego i wobec tego obowiązek prowadzenia takiego leczenia nie powinien być nakładany ani na pielęgniarki ani na higienistki szkolne.
AUTOR:
r.pr. Agata Witkowska, Kancelaria Kondrat i Partnerzy
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe