SPECJALIZACJE
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Co dalej z Zespołem Nakładania Astma/POChP (ZNAP)?
 
ACO stanowi kategorię fenotypową, a nie odrębne rozpoznanie. Chorzy odpowiadający temu fenotypowi charakteryzują się częstymi zaostrzeniami, szybszym tempem spadku parametrów badań czynnościowych, wysokim ryzykiem zgonu i gorszą jakością życia.
Trudności w diagnostyce różnicowej astmy i POChP ( zwłaszcza u palących chorych, osób w podeszłym wieku) przyczyniły się do wyodrębnienia Asthma-COPD Overlap Syndrome ACOS. Aktualne wytyczne GINA wprowadzają istotną zmianę - pojęcie ACOS jako zespołu zostaje wycofane. W przypadku chorych z przewlekłą obturacją należy podjąć diagnostykę różnicową, określić czy jest to astma, POChP , czy też nakładanie astmy-POChP ( Asthma – COPD Overlap). ACO stanowi kategorię fenotypową, a nie odrębne rozpoznanie. Chorzy odpowiadający temu fenotypowi charakteryzują się częstymi zaostrzeniami, szybszym tempem spadku parametrów badań czynnościowych, wysokim ryzykiem zgonu i gorszą jakością życia. Badania epidemiologiczne wskazują, że nakładanie cech astmy i POChP może dotyczyć od 15% do 55%, zależnie od grupy wiekowej oraz przyjętych kryteriów rozpoznania. ACO nie stanowi jednorodnej grupy pod względem klinicznym, a raczej zróżnicowane fenotypy – podobnie jak astma i POChP, które są również są traktowane jako heterogenne jednostki kliniczne. Wytyczne GINA nie wprowadzają definicji ACO, a raczej opis na użytek praktyki klinicznej. ACO charakteryzuje się utrwaloną obturacją oskrzeli, odpowiadając pod względem klinicznym cechom zarówno astmy jak i POChP.

Rekomendacje wobec terapii obejmują:
- dla chorych na astmą zastosowanie wziewnych glikokortykosteroidów (w GKS) jako leku kontrolującego, z wykluczeniem monoterapii długodziałającymi betamimetykami (LABA )
- dla chorych na POChP zastosowanie leków rozszerzających oskrzela lub w połączeniu w GKS, z wykluczeniem monoterapii w GKS
- dla chorych z ACO zastosowanie w GKS w dawce niskiej lub średniej (zależnie od stopnia nasilenia objawów), z dodaniem leków długodziałających rozszerzających oskrzela (LABA lub LAMA)
- w każdym przypadku należy uwzględnić leczenie chorób towarzyszących, zarzucenie palenia, aktywność fizyczną

Aktualne badania są ukierunkowane przede wszystkim na poznanie patomechanizmów związanych z nakładaniem astmy i POChP.

Piśmiennictwo:
Global Strategy for Asthma Managemant and Prevention (GINA) update 2017, available from: www.ginasthma.org
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe