Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Infekcje zapalne oskrzelików skojarzone z wirusami HRV i RSV czynnikiem ryzyka astmy u dzieci

Udostępnij:
Tagi: astma, infekcje, RSV, HRV
Prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci było do 5 razy większe w przypadku koinfekcji RSV/HRV niż w przypadku dzieci z pojedynczą infekcją RSV – wynika z badań opublikowanych na łamach „Nature”.
Wirusy RSV należą do rodziny Paramyxoviridae, w której skład wchodzą osłonkowe, jednoniciowe wirusy RNA. Zakażenie nimi jest szczególnie niebezpieczne w wieku wczesnodziecięcym oraz dla dzieci z astmą i jest najczęstszą przyczyną pobytu w szpitalu z powodu zakażeń układu oddechowego.

Badacze z Hiszpanii włączyli do analizy łącznie 181 dzieci z medianą wieku 8,3 roku, hospitalizowanych z powodu zapalenia oskrzelików (40 koinfekcji i 141 pojedynczych infekcji). Na początkowym etapie dokonali pomiaru frakcji wydychanego tlenku azotu (FeNO), spirometrii oraz wykonali punktowy test skórny dla powszechnie występujących aeroalergenów. Jak ustalono, dzieci po zakażeniu pojedynczym HRV wykazywały procentowo niższy wskaźnik podstawowy FEV1 niż dzieci z koinfekcjami i niższy wskaźnik FEV1 z-score niż dzieci z pojedynczymi zakażeniami RSV lub koinfekcjami.

Co ważne, po podaniu leku rozszerzającego oskrzela dzieci z pojedynczymi infekcjami HRV miały niższe wartości procentowe podstawowego wskaźnika FEV1 oraz i wskaźnika FEV1 z-score niż dzieci z koinfekcjami. Zapalenie oskrzelików spowodowane HRV było niezależnym czynnikiem ryzyka dla dzieci z zaburzeniami układu oddechowego.

Częstość występowania uczulenia alergicznego była podobna w przypadku dzieci z koinfekcjami (31,4 proc.) i z zakażeniami pojedynczymi (38,7 proc.). Najwyższą częstość alergicznego nieżytu nosa obserwowano u pacjentów z pojedynczym zakażeniem HRV. Zachorowalność na choroby układu oddechowego w wieku 7–9 lat u pacjentów z koinfekcją była podobna jak u pacjentów z pojedynczym zakażeniem HRV.

Z wyników badań wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci było do 5 razy większe w przypadku koinfekcji RSV/HRV niż w przypadku dzieci z pojedynczą infekcją RSV. Zachorowalność na choroby układu oddechowego w wieku od 7 do 9 lat po ciężkim zapaleniu oskrzelików jest istotnie wyższa u pacjentów z pojedynczym zakażeniem wirusem HRV lub koinfekcją wirusową niż u pacjentów z pojedynczym zakażeniem RSV.

Co ważne, zapalenie oskrzelików spowodowane infekcją HRV jest niezależnie związane z niższą czynnością płuc w wieku szkolnym.

Opracowanie: Marek Meissner

 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.