Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Liczba krążących komórek nowotworowych czynnikiem rokowniczym niskozaawansowanego drobnokomórkowego raka płuca

Źródło: DM/Academic; NCBI
Autor: Marta Koblańska |Data: 08.08.2019
 
 
Drobnokomórkowy rak płuca stanowi około 13% wszystkich przypadków pierwotnych nowotworów tego narządu i charakteryzuje się szybką progresją, skłonnością do wczesnych przerzutów oraz wysokim odsetkiem nawrotów i opornością na leczenie. Rokowanie jest bardzo niepomyślne - 5 lat przeżywa zaledwie około 7% pacjentów.
Okazuje się, że istnieje sposób na wyselekcjonowanie grupy pacjentów z niskozaawansowanym drobnokomórkowym rakiem płuca, u której radiochemioterapia przyniesie największe korzyści. Brytyjscy naukowcy, korzystając z danych pacjentów biorących udział w badaniu CONVERT (które porównywało skuteczność radiochemioterapii raz vs. dwa razy na dobę), zbadali wartość prognostyczną liczby krążących komórek nowotworowych w próbkach krwi (7,5ml). Sprawdzono, jakie są przeżycia bez progresji oraz przeżycia całkowite w zależności od punktów odcięcia wynoszących 2, 15 i50 komórek nowotworowych w próbce.

Dla wszystkich wymienionych progów liczby komórek DRP w próbkach krwi odnotowano istotną statystycznie korelację z PFS oraz OS, jednak najbardziej spolaryzowaną wartość prognostyczną uzyskano przy 15 komórkach. Okazało się, że u pacjentów z niskozaawansowanym nowotworem i liczbą krążących komórek <15 mediana przeżycia całkowitego wyniosła 26,7 miesiąca w porównaniu do zaledwie 5,9 miesiąca u chorych, u których wykryto ≥15 komórek (p=0,001). Wynik ≥15 komórek na początku leczenia oznaczał, że aż 70% pacjentów przeżyje mniej niż rok i 100% pacjentów nie przeżyje 2 lat.

Mimo pojawiania się kolejnych leków biologicznych rokowanie dla pacjentów z DRP wciąż jest bardzo niepomyślne. Z tego względu wysiłki naukowców skupiają się nie tylko na poszukiwaniu nowych terapii, lecz także na selekcji pacjentów, u których juz istniejące przyniosą największe korzyści.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe