Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
U których chorych na POChP wskazane jest zastosowanie wziewnie steroidów?
Źródło: Małgorzata Farnik
Autor: |Data: 08.03.2019
 
 
W grupie chorych z wyższym ryzykiem zaostrzenia terapia GKS/LABA przyczynia się w większym stopniu do ograniczenia występowania zaostrzeń niż terapia LABA/LAMA. Badania wskazują również na większą skuteczność GKS u chorych z obwodową eozynofilią – powyżej 300 komórek/ µl. w przypadku eozynofilii poniżej 100 komórek/ µl zastosowanie wziewnie GKS nie przynosi istotnych korzyści.
Rola wziewnych glikokortykosteroidów (GKS) coraz częściej jest dyskutowana, a publikacje badań w tym zakresie coraz częściej dostarczają danych wskazujących na korzyści stosowania tych leków w POChP. Wydaje się, że najistotniejszym klinicznym problem jest wyodrębnienie tych chorych, którzy ze stosowania wziewnie GKS odniosą największe korzyści.

W grupie chorych z wyższym ryzykiem zaostrzenia terapia GKS/LABA przyczynia się w większym stopniu do ograniczenia występowania zaostrzeń niż terapia LABA/LAMA. Badania wskazują również na większą skuteczność GKS u chorych z obwodową eozynofilią – powyżej 300 komórek/ µl. w przypadku eozynofilii poniżej 100 komórek/ µl zastosowanie wziewnie GKS nie przynosi istotnych korzyści.

Chorzy z wyższym ryzykiem zaostrzenia
-2 lub więcej zaostrzeń w ciągu roku
- i/lub 1 hospitalizacja z powodu zaostrzenia w ciągu roku

W innym badaniu uzyskano równie ważne i ciekawe obserwacje na temat wpływu różnych leków na tempo spadku FEV1 – porównywano flutikazon w monoterapii lub w kombinacji z wilanterolem z monoterapią wilanterolem oraz placebo. W badaniu uczestniczyli chorych z umiarkowanym POChP – a więc zwykle chorzy, u których wziewny GKS nie jest stosowany. Tempo spadku obserwowano w grupie leczonej flutikazonem w monoterapii lub z wilanterolem było istotnie niższe niż stosowanie wilanterolu w monoterapii lub placebo.

Rekomendacje GOLD wskazują iż zastosowanie budesonidu w nebulizacji może być alternatywą wobec systemowych GKS u niektórych chorych z zaostrzeniem POChP. Natomiast krótkoterminowa (10 dni) intensyfikacja terapii łączonej LABA/GKS może być zalecona u chorych na POChP w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych.

Aktualnie dostępna jest terapia łączona GKS/LABA/LAMA – jej stosowanie pozwala na ograniczenie częstości zaostrzeń, objawów oraz pozwala na poprawę parametrów czynnościowych w większym stopniu niż terapia GKS/LABA, LAMA/LABA lub LAMA (kategoria dowodu A).

Lipson D.A i wsp. Once-Daily Single-Inhaler Triple versus Dual Therapy in Patients with COPD N Engl J Med 2018; 378:1671-1680
Calverley PM i wsp. Fluticasone Furoate, Vilanterol, and Lung Function Decline in Patients with Moderate Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Heightened Cardiovascular Risk. Am J Respir Crit Care Med. 2018 Jan 1;197(1):47-55. doi: 10.1164/rccm.201610-2086OC

Maltais F i wsp. Comparison of nebulized budesonide and oral prednisolone with placebo in the treatment of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med. 2002 Mar 1;165(5):698-703.
Stolz D i wsp. Intensified Therapy with Inhaled Corticosteroids and Long-Acting β2-Agonists at the Onset of Upper Respiratory Tract Infection to Prevent Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbations. A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Trial. Am J Respir Crit care Med. 2018 May 1;197(9):1136-1146. doi: 10.1164/rccm.201709-1807OC.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe