Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Wątpliwości co do skuteczności delamanidu w leczeniu gruźlicy
Źródło: DM/https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(18)30426-0/fulltext http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2018/23/journal/4509
Autor: Marta Koblańska |Data: 30.01.2019
 
 
Delamanid, lek blokujący syntezę kwasów metoksymikolowego i ketomikolowego, jest nieskuteczny w leczeniu gruźlicy.
Delamanid, lek blokujący syntezę kwasów metoksymikolowego i ketomikolowego, jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia do leczenia gruźlicy wywołanej prątkami wielolekoopornymi (w Polsce dopuszczony do obrotu 16 kwietnia 2018 roku). Dowody na jego skuteczność wciąż są stosunkowo ubogie, przeprowadzono zatem duże, wieloośrodkowe badanie, które ukazało się na łamach prestiżowego The Lancet Respiratory Medicine.

Randomizowane badanie z podwójnie ślepą próbą zostało przeprowadzone w 17 ośrodkach z siedmiu krajów; do leczenia zgodnego z przyjętymi wcześniej standardami dołączono delamanid 100mg dwa razy na dobę przez 2 miesiące, następnie 200mg raz dziennie przez 4 miesiące; grupa kontrolna otrzymywała placebo.

Do badania ostatecznie zakwalifikowano 511 pacjentów (341 w grupie badawczej i 170 w kontrolnej), spośród których u 327 stwierdzono obecność prątków wielolekoopornych na początku badania (226 w grupie badawczej i 101 w grupie kontrolnej). Okazało się, że mediana czasu do uzyskania ujemnych wyników badania mikrobiologicznego nie różniła się istotnie między grupami - wyniosła 51 dni w grupie badawczej i 57 w grupie kontrolnej (HR 1,17, p=0,2157). Częstość zdarzeń niepożądanych nie różniła się istotnie między grupami, nie odnotowano również przypadku zgonu związanego ze stosowaniem delamanidu.

Dobrze tolerowany, lecz nieskuteczny - wniosek z powyższego badania. Czekamy na wyniki kolejnych prac, które rozstrzygną kwestię skuteczności leku.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe