Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zaburzenia lękowe i depresja u pacjentów z POChP - poprawa po rehabilitacji

Źródło: Damian Matusiak/https://journal.chestnet.org/article/S0012-3692(19)30873-6/fulltext https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4523084/ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2707161/ https://www.pedro.org.au/english/downloads/pedro-scale/ https://poland.cochrane.org/pl/jak-interpretowa%C4%87-przegl%C4%85dy-systematyczne
Autor: Marta Koblańska |Data: 10.07.2019
 
 
W procesie leczenia chorób przewlekłych, najczęściej obniżających komfort życia, ważna jest ocena stanu psychicznego. Okazuje się bowiem, że w przypadku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc zaburzenia lękowe dotykają od 13% do nawet 46% pacjentów, a u około 40% pacjentów występują objawy depresji lub klinicznie rozpoznaje się tę chorobę.
Podstawą leczenia POChP jest oczywiście farmakoterapia, lecz korzyści przynosi równolegle prowadzona rehabilitacja oddechowa. Naukowcy z Monash University na łamach The Chest przedstawili metaanalizę, w której ocenili jej wpływ na łagodzenie objawów lękowych i depresyjnych. Uwzględniono badania, w których program rehabilitacji trwał co najmniej 4 tygodnie i porównywano jego efekt z brakiem interwencji. Włączono 11 badań, których mediana jakości wyniosła 4 według kryteriów PEDro (link do opisu tutaj https://www.pedro.org.au/english/downloads/pedro-scale/).

Wyniki badania wyrażono standaryzowaną średnią różnic, stosowaną gdy w badaniach pierwotnych włączonych do metaanalizy stosowano różne skale pomiarowe. Wykazano, że rehabilitacja oddechowa przynosi istotne statystycznie korzyści w zakresie łagodzenia objawów zaburzeń lękowych (SMD -0,53, 95% CI -0,82 do -0,23) i objawów depresji (SMD -0,70, 95% CI, -0,87 do -0,53). Udowodniono zatem kolejną, obok poprawy wydolności wysiłkowej i jakości życia, korzyść rehabilitacji oddechowej u pacjentów z POChP.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe