Wyślij
Udostępnij:
 
 

Antybiotyki zmniejszają skuteczność inhibitorów immunologicznych punktów kontroli

Źródło: Annals of Oncology/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 25.05.2018
 
 
Według najnowszego badania, którego wyniki opublikowano w Annals of Oncology, zastosowanie antybiotyków może być związane ze zmniejszeniem skuteczności inhibitorów immunologicznych punktów kontrolnych (ang. immune checkpoint inhibitors, ICIs) u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) lub zaawansowanego raka nerkowokomórkowego.
W badaniu wykazano, że chorzy którzy otrzymywali antybiotyki w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem immunoterapii mieli krótszy czas wolny od progresji choroby (ang. progression free survival, PFS) i czas przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) w porównaniu do chorych, którzy nie byli poddawani antybiotykoterapii. Wyniki badania wskazują, że niezaburzona mikroflora jelitowa jest niezbędna do aktywacji układu immunologicznego przez inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych, niezależnie od umiejscowienia guza pierwotnego. Używając danych pochodzących z dwóch ośrodków akademickich, badacze porównali wyniki leczenia chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego i NDRP, którzy byli leczeni antybiotykami w ciągu 30 dni poprzedzających rozpoczęcie immunoterapii oraz chorych, którzy nie otrzymywali antybiotyków. Odsetek chorych, którzy otrzymywali antybiotyki wynosił u chorych na raka nerkowokomórkowego i NDRP odpowiednio 13% i 20%.

U chorych na raka nerkowokomórkowego antybiotykoterapia poprzedzajaca leczenie immunologiczne wiązała się z istotnym statystycznie zwiększeniem ryzyka progresji choroby (75% vs 22%, p < 0,01) w porównaniu do chorych niepoddawanych antybiotykoterapii. Dodatkowo antybiotykoterapia wiązała się ze skróceniem PFS (mediana PFS 1,9 miesiąca vs 7,4 miesiąca; HR 3,1; 95% CI 1,4-6,9; p <0,01) i OS (mediana 17,3 miesiąca vs 30,6 miesiąca; HR 3,5; 95% CI 1,4-6,9; p < 0,01).

U chorych na NDRP mediana PFS wynosiła odpowiednio 1,9 miesiąca oraz 3,8 miesiąca (HR 1,5; 95% CI 1,0-2,2; p <0,03), a mediana OS 7,9 miesiąca oraz 24,6 miesiąca (HR 4,4; 95% CI 2,67-7; p < 0,01).
Badacze przypuszczają, że wpływ antybiotyków na wyniki leczenia może dotyczyć nie tylko okresu 30 dni poprzedzających immunoterapię, ale nawet 60 dni.

Konieczne są dalsze prospektywne badania w celu potwierdzenia negatywnego wpływu antybiotykoterapii na wyniki leczenia ICIs.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe