123RF

ELCC 2023: Sotorasib poprawia jakość życia u chorych na NDRP z obecnością mutacji w genie KRAS

Udostępnij:
W ocenie pacjentów działania niepożądane związane ze stosowaniem inhibitora KRAS G12C są lepiej tolerowane i w mniejszym stopniu wpływają na ich życie w porównaniu z docetakselem. W trakcie Europejskiego Kongresu Raka Płuca 2023 w Kopenhadze przedstawiono wyniki badania III fazy CodeBreaK 200.
Badania III fazy CodeBreaK 200 wskazują, że u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z mutacją KRAS G12C, u których doszło do progresji choroby po chemioterapii opartej na pochodnych platyny i leczeniu inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego, dalej leczonych docetakselem, wystąpiły bardziej uciążliwe działania niepożądane (iloraz szans [OR] 5,71), wykazujące negatywny wpływ na zwykłą/codzienną aktywność niż u pacjentów otrzymujących sotorasib.

Pacjenci otrzymujący docetaksel wskazywali na większe nasilenie objawów, takich jak ból (OR 2,94), bóle mięśni (OR 4,40), bóle stawów (OR 4,17) oraz owrzodzenia jamy ustnej lub gardła (OR 4,26; dla wszystkich porównań p <0,05).

Wyniki oceny wg kwestionariusza EuroQol-5 z użyciem wizualnej skali analogowej (EQ-5D VAS) były porównywalne między obydwoma grupami terapeutycznymi na początku badania i wynosiły 67,6 w grupie otrzymującej sotorasib i 68,3 w grupie otrzymującej docetaksel. Po 5 dniach od leczenia początkowego jakość życia uległa pogorszeniu u pacjentów otrzymujących docetaksel, a u pacjentów leczonych sotorasibem utrzymywała się na stabilnym poziomie, ze zmianami w skali EQ-5D VAS w stosunku do wartości początkowych wynoszącymi odpowiednio –8,4 i 1,5. Tendencja ta utrzymywała się w 12. tygodniu, ze zmianami w zakresie EQ-5D VAS wynoszącymi –5,8 u pacjentów otrzymujących docetaksel i 2,2 u pacjentów leczonych sotorasibem.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.