Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

EMA: Atezolizumab w 1. linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca

Źródło: EMA
Autor: Monika Stelmach |Data: 07.04.2021
 
 
Europejska Agencja Leków (EMA, European Medicines Agency) rozszerzyła wskazania preparatu atezolizumab w 1. linii leczenia u dorosłych chorych na przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z mutacją w genie EGFR lub bez tej mutacji.
Atezolizumab jest zarejestrowany w następujących wskazaniach w terapii raka płuca:

– w skojarzeniu z bewacyzumabem, paklitakselem i karboplatyną jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z przerzutowym niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). U chorych z mutacją EGFR lub ALK-dodatnim NDRP. Tecentriq w skojarzeniu z bewacyzumabem, paklitakselem i karboplatyną jest wskazany tylko w przypadku niepowodzenia określonych terapii celowanych.

– w skojarzeniu z nab paklitakselem i karboplatyną jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z niepłaskonabłonkowym NDRP z przerzutami, którzy nie mają mutacji w genie EGFR ani rearanżacji w genie ALK.

– w monoterapii jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), u których stwierdza się ekspresję PD-L1 ≥ 50% komórek nowotworowych (TC) lub ≥ 10% komórek układu odpornościowego naciekających guz. (IC) i u których nie stwierdza się mutacji w genie EGFR ani rearanżacji w genie ALK.

– w monoterapii jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym NDRP po niepowodzeniu chemioterapii. Pacjenci z mutacją EGFR lub rearanzacją w genie ALK również powinni otrzymać terapię celowaną przed otrzymaniem atezolizumabu.

– w skojarzeniu z karboplatyną i etopozydem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z rozległym drobnokomórkowym rakiem płuca (ES-SCLC).

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.