Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

EMA rekomenduje dopuszczenie do obrotu tepotynibu w terapii NDRP z mutacją METex14

Źródło: EMA, Katarzyna Stencel
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 17.01.2022
 
 
Pozytywna opinia dotyczy dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego tepotynib, który wskazany jest do leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością mutacji „skaczącej” („omijającej”) w eksonie 14 genu MET (METex14).
Tepotynib, inhibitor MET, dostępny będzie w postaci 225 mg powlekanych tabletek. Zastosowanie tepotynibu wiąże się z korzyściami w zakresie obiektywnych odpowiedzi na leczenie oraz czasu trwania odpowiedzi na leczenie u chorych na NDRP z obecnością METex14.

Najczęstsze działania niepożądane obejmują obrzęki obwodowe, nudności, hipoalbuminemię oraz biegunki.
Pełne wskazanie rejestracyjne do zastosowania tepotynibu to: monoterapia u dorosłych chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością mutacji „skaczącej” („omijającej”) w eksonie 14 genu MET, u których doszło do niepowodzenia immunoterapii i/lub chemioterapii opartej na związkach platyny.
Szczegółowe wskazania do zastosowania tepotynibu opisane zostaną w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która opublikowana zostanie we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.