Wyślij
Udostępnij:
 
 

ESMO 2022 – potwierdzona skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu

Źródło: ESMO Congress 2022
Redaktor: Aleksandra Lang |Data: 22.09.2022
 
 
Podczas kongresu ESMO 2022 ogłoszono wyniki 5-letnich obserwacji oceniających skuteczność i bezpieczeństwo Keytrudy w skojarzeniu z chemioterapią w 1 linii leczenia niepłaskonabłonkowego oraz płaskonabłonkowego zaawansowanego NDRP.
Pembrolizumab zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z chemioterapią to pierwsza i jedyna immunoterapia wykazująca trwałe 5-letnie korzyści dotyczące przeżycia całkowitego u pacjentów z zaawansowanym NDRP niezależnie od ekspresji PD-L1 i histologii guza.

W badaniu KEYNOTE-189 (KN189) wykazano, że pembrolizumab w skojarzeniu z pemetreksedem i cisplatyną lub karboplatyną redukuje ryzyko zgonu o 40 proc. (HR=0,60 [95 proc. CI, 0,50-0,72]) u pacjentów z przerzutowym, niepłaskonabłonkowycm NDRP ze średnią długością przeżycia 2 razy dłuższą w porównaniu z grupą kontrolną (22 miesiące versus 10,6). Ponadto pacjenci, którzy ukończyli 35 cykli leczenia pembrolizumabem, mieli 2 razy dłuższą odpowiedź (DOR w populacji ITT wyniósł 12,7 vs 7,1 miesiąca) i 72 proc. z nich żyło 5 lat od randomizacji. Prowadząca dyskusję podczas sesji w czasie ESMO 2022 prof. Mary O'Brien stwierdziła: „Pięcioletni follow up wskazuje na to, że budujemy coś trwałego, pewnego”.

Z kolei badanie KEYNOTE-407 (KN407) pokazało, że zastosowanie terapii pembrolizumab plus carboplatin-paclitaxel lub nab-paclitaxel doprowadziło do zmniejszenia ryzyka zgonu o 29 proc. (HR=0,71 [95 proc. CI, 0,59-0,85]) u pacjentów z zaawansowanym płaskonabłonkowym NDRP, a mediana przeżycia całkowitego wyniosła 17,2 miesiąca versus 11,6 w ramieniu chemioterapii. Ponadto pacjenci, którzy ukończyli 35 cykli leczenia pembrolizumabem, uzyskali trwałą odpowiedź (DOR w populacji ITT wydłużony niemal dwukrotnie - 9,0 vs 4,9 miesięcy), a 69,5 proc. z nich żyło 5 lat od randomizacji badania.

Prowadząca dyskusję podczas sesji w trakcie ESMO 2022 prof. Mary O'Brien w tym wypadku powiedziała: „Badanie KN-407 przedstawia najlepsze jakie mamy dane dla raka płaskonabłonkowego, w tym wysokie odsetki odpowiedzi”.

Jednocześnie w obu badaniach nie zanotowano nowych sygnałów dotyczących profilu bezpieczeństwa pembrolizumabu.

Podsumowując, można stwierdzić:
1. Pembrolizumab zarówno w monoterapii, jak i w skojarzeniu z chemioterapią to jedyna immunoterapia z najdłuższą kiedykolwiek zaobserwowaną w zaawansowanym NDRP medianą OS i z 5-letnim okresem obserwacji.

2. 5-letnie aktualizacje badań KN-189 i KN-407 potwierdziły najwyższą skuteczność pembrolizumabu:
• ok. 20 proc. pacjentów przeżyło 5 lat,
• 70 proc. chorych, którzy ukończyli pełne leczenie (35 cykli), żyje po 5 latach.

3. Ponad połowa pacjentów biorących udział w badaniach miała cross-over (z czego w KN-407 większość otrzymała pembrolizumab).

4. Skojarzenie pembrolizumabu z chemioterapią nie spowodowało nasilenia występowania działań niepożądanych – zarówno w stopniu 1–2, jak i 3–5. W 5-letniej aktualizacji badań nie odnotowano nowych sygnałów dotyczących profilu bezpieczeństwa pembrolizumabu.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.