Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Niwolumab i ipilimumab w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca

Źródło: The Lancet., op. Mikołaj Kamiński
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 02.02.2021
 
 
Niwolumab i ipilimumab z dwoma cyklami chemioterapii poprawiają przeżycie pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w porównaniu z czterema cyklami chemioterapii – wynika na najnowszych badań opublikowanych w „The Lancet". Wśród współautorów jest dr n. med. Bogdan Żurawski z Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy.
W badaniu o akronimie CheckMate 9LA sprawdzano czy zastosowanie niwolumabu z ipilimumabem ze zmniejszeniem liczby cykli chemioterapii pozwala na skuteczniejsze leczenie zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca w porównaniu z czterema cyklami chemioterapii.

Do badania zakwalifikowano osoby z rakiem niedrobnokomórkowym w stadium IV lub z nawrotem nowotworu. Pacjenci byli randomizowani z uwzględnieniem histologii guza, płci oraz ekspresji PD-L1 do grup: niwolumab i ipilimumab oraz dwa cykle standardowej chemioterapii lub do czterech cykli standardowych chemioterapii. Pierwszorzędowym punktem końcowym było całkowite przeżycie od momentu randomizacji.

Do grupy interwencyjnej zrandomizowano 361 pacjentów, a do grupy kontrolnej 358. W pierwszej wcześniej zaplanowanej analizie, mediana czasu przeżycia w grupie interwencyjnej wyniosła 14,1 miesięcy, a w grupie kontrolnej 10,7 miesięcy (HR=0,69; 96,71% CI: 0,55-0,87). W kolejnej analizie 3,5 miesięcy później, grupa interwencyjna nadal charakteryzowała się podobną, lepszą przeżywalnością w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie leczonej niwolumabem i ipilimumabem odnotowano siedem zgonów, które mogły mieć związek z leczeniem (przyczyny: ostra niewydolność nerek, biegunka, hepatotoksyczność, zapalenie wątroby, autoimmunologiczne zapalenie płuc, sepsa oraz trombocytopenia). W grupie kontrolnej odnotowano 6 przypadków śmierci, które mogły mieć związek z z leczeniem.

Niwolumab i ipilimumab z dwoma cyklami chemioterapii poprawia przeżycie u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w porównaniu z czterema cyklami chemioterapii.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny).

Opracował: lek. med. Mikołaj Kamiński

Zachęcamy do subskrypcji newslettera serwisu Pulmonologia „Newslettery tematyczne Termedii”.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe