e-Akademia Raka Płuca
Płuco i opłucna
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Niwolumab jako terapia neoadjuwantowa i adjuwantowa w niedrobnokomórkowym raku płuc: wyniki badania NADIM

Źródło: MK
Autor: Anna Soboń |Data: 06.10.2020
 
 
Badanie o akronimie NADIM dotyczyło zastosowania niwolumabu w chemioterapii neoadjuwantowej i jako leczenie adjuwantowe u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc w stadium IIIa.
Badanie miało charakter wieloośrodkowego, jednoramiennego badania typu open-label. Uczestnicy pochodzili z 18 szpitali z Hiszpanii. Pacjenci otrzymywali jako leczenie neoadjuwantowe paklitaksel, karboplatynę oraz niwolumab. Po operacji uczestnicy otrzymywali niwolumab przez jeden rok. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia wolny od progresji w ciągu 24 miesięcy.

Leczenie otrzymało 46 osób. Po 24 miesiącach u 35 (77,1%) z 41 pacjentów nie doszło do progresji choroby nowotworowej. Występowanie działań niepożądanych nie wpłynęło na opóźnienie zabiegu lub śmierć. Najczęstszymi ciężkimi działaniami niepożądanymi był wzrost lipazy i gorączka neutropeniczna które występowały u 7% leczonych.

Zastosowanie niwolumabu zarówno jako leczenia neoadjuwantowe i adjuwantowe u pacjentów z rakiem niedrobnokomórkowym w stadium IIIa, pozwalało na osiągnięcie obiecujących wyników w zakresie przeżycia wolnego od progresji choroby.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe