Wyślij
Udostępnij:
 
 

Niwolumab w niedrobnokomórkowym raku płuca: zmieni standard opieki?

Źródło: Medscape/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 05.04.2017
 
 
Najdłuższa obserwacja chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca leczonych niwolumabem wykazała odsetek 5-letnich przeżyć na poziomie 16 procent wobec 4 procent przed era immunoterapii, wynika z badania 1b fazy zaprezentowanego na dorocznym zjeździe American Association for Cancer Research.
Zdaniem badaczy z Johns Hopkins godne uwagi jest to, że odsetek 5- letnich przeżyć leczonych niwolumabem wzrósł czterokrotnie wobec chemioterapii. Podkreślają, że przed immunoterapią większość chorych z zaawansowaną chorobą umierała w ciągu roku od diagnozy.

Wstępne wyniki badania stanowiły kamień milowy w historii immunoterapii raka i w efekcie doprowadziły do zaaprobowania niwolumabu w drugiej linii leczenia zaawansowanego nie drobnokomórkowego raka płuca przez FDA.

Jednakże, pomimo sukcesu nowe wyniki nadal nie oferują kluczowych informacji na temat czynników predykcyjnych długiego przeżycia oraz możliwości przerwania terapii.

Badanie zostało zaprojektowane tak, aby chorzy otrzymywali maksimum 2-letnia terapię, ale obecny standard opieki mówi o nieokreślonym czasie trwania leczenia. Badanie pokazuje, że po przerwaniu terapii, 75 procent pacjentów utrzymało odpowiedź bez innej terapii nowotworu. Badacze sugerują więc, że w oparciu o to badanie można przypuszczać, że chorzy nie potrzebują nieokreślonej w czasie terapii, ale nadal istnieje potrzeba lepszego personalizowania tej terapii w celu stwierdzenia, kiedy jest najlepszy czas, aby jej zaprzestać.

Badanie obejmowało 129 chorych, którzy wcześniej otrzymali między 1 a 5 liniami terapii systemowej. Możliwe były trzy dawki niwolumabu (1,3 lub 10 mg/kg co dwa tygodnie) z kontynuacją przez minimum 58 miesięcy.

Około 50 procent pacjentów miało dostateczny guz, aby wykazać PD-L1, pokazując, że chorzy z poziomem 1 procent lub mniej charakteryzowali się 5-letnim przeżyciem w odsetku 20 procent w porównaniu z 43 procent u osób z poziomem PD-L1 50 procent i więcej.

Zdaniem krytyków, wyniki badania muszą zostać zweryfikowane w fazie 3. Wskazują, że badanie nie było randomizowane, zaślepione lub kontrolowane, więc jest bardziej podatne na stronniczość niż badanie 3 fazy dodając, że w badaniu wykorzystano 3 dawki leku, więc trudno uogólniać wyniki.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe