Wyślij
Udostępnij:
 
 

Niwolumab w raku płuca rekomendowany przez NICE

Autor: Marta Koblańska |Data: 06.10.2017
 
 
Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki Społecznej (NICE) w Anglii opublikował raport, w którym rekomenduje stosowanie immunoterapii niwolumabem w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca.
Jest to pierwszy lek immunokompetentny dopuszczony do obrotu w Europie, który wydłuża przeżycia w 20-letnim okresie obserwacji u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca.

Na początku września, na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej 2017 (ESMO), zaprezentowano dane na temat wieloletnich przeżyć, osiągniętych dzięki terapii niwolumabem u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca po niepowodzeniu wcześniejszego leczenia. Po upływie trzech lat przy leczeniu niwolumabem uzyskano niemal trzykrotnie większe odsetki przeżyć całkowitych w porównaniu do terapii docetakselem w płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym raku płuca [16% (21/135) versus 6% (8/137), HR 0,62; 95% CI: 0,48 do 0,80] oraz dwukrotnie większe odsetki przeżyć całkowitych w niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym raku płuca [18% (49/292) versus 9% (26/290), HR 0,73; 95% CI: 0,62 do 0,88], . Profil bezpieczeństwa niwolumabu był spójny z dotychczasowymi doniesieniami, a zdarzenia niepożądane stopnia 3 i 4 występowały na poziomie ok 10%.

-Decyzja to realny krok naprzód dla pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca i ich rodzin w Anglii,- powiedział Dr Alastair Greystoke, wykładowca i konsultant w zakresie Onkologii Medycznej z Freeman Hospital w Newcastle upon Tyne. -Niwolumab jest lekiem, którego skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych, wydłuża przeżycia wieloletnie w porównaniu do chemioterapii będącej standardem leczenia, w przypadkach, kiedy chemioterapia zawiodła. Co ważne, decyzja ta otwiera dostęp do immunoterapii dla znacznie większej liczby chorych niż dotychczas. Rak płuca pozostaje ogromnym wyzwaniem – obecnie duża liczba osób, u których diagnozuje się zaawansowanego raka płuca w Wielkiej Brytanii umiera w ciągu jednego roku. Dzięki nowym terapiom, takim jak niwolumab, które już są dostępne na terytorium Anglii, jest nadzieja, że w nadchodzących latach zaobserwujemy statystycznie istotną poprawę.

Rekomendacje Instytutu NICE powodują, że niwolumab będzie dostępny niezwłocznie poprzez Fundusz Leków Onkologicznych (CDF). Terapia niwolumabem będzie refundowana po niepowodzeniu chemioterapii dla wszystkich pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym płaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca zaś u pacjentów z niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, których guzy wykazują ekspresję PD-L1; jednakże wraz ze spodziewanym pojawieniem się nowych długookresowych danych w ciągu kolejnych dwóch lat mamy nadzieję, że niwolumab będzie dostępny dla wszystkich pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca.


Informacje na temat niwolumabu
Niwolumab jest inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1 zaprojektowanym tak, aby wspomóc system immunologiczny organizmu w przywracaniu odpowiedzi immunologicznej. Wspomagając system immunologiczny organizmu w walce z rakiem, niwolumab stał się ważną opcją terapeutyczną w leczeniu wielu typów nowotworów.

Globalny program rozwoju niwolumabu obejmuje szerokie spektrum badań klinicznych wszystkich faz oraz różne typy nowotworów. Do chwili obecnej program badań klinicznych niwolumabu objął ponad 25 000 pacjentów.

W lipcu 2014 r. niwolumab był pierwszym zarejestrowanym inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego PD-1. Obecnie jest zarejestrowany w 60 krajach. W październiku 2015 r. opracowana przez firmę Bristol-Myers Squibb pierwsza terapia skojarzona niwolumab + ipilimumab została zarejestrowana do leczenia przerzutowego czerniaka i obecnie jest zarejestrowana w ponad 50 krajach.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe