Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowy biomarker złośliwego międzybłoniaka opłucnej

Źródło: Circulating activin A is a novel prognostic biomarker in malignant pleural mesothelioma – A multi-institutional study; Hoda, Mir Alireza et al.; European Journal of Cancer , Volume 63 , 64 – 73.GS/MB
Autor: Mariusz Bryl |Data: 22.09.2016
 
 
Zaburzenia w ekspresji aktywiny obserwowane są w wielu nowotworach złośliwych. Część z dotychczas przeprowadzonych badań informowała, iż aktywina A odgrywa istotną rolę w patogenezie złośliwego międzybłoniaka opłucnej. Mir Alireza Hoda i wsp. zaprojektowali badanie mające na celu określenie przydatności oceny stężenia aktywiny A jako markera rozwijającego się złośliwego międzybłoniaka opłucnej. Wyniki badania opublikowano na łamach czasopisma European Journal of Cancer.
Stężenie aktywiny A oznaczano u 129 osób ze złośliwym międzybłoniakiem opłucnej (grupa badana) oraz u 45 osób zdrowych i 16 osób z niezłośliwymi schorzeniami opłucnej.
Przeprowadzona analiza wykazała, iż stężenie aktywiny A jest istotnie wyższe wśród osób ze złośliwym międzybłoniakiem opłucnej (862 ± 83 pg/ml), w porównaniu ze stężeniem stwierdzanym we krwi osób zdrowych (391 ± 21 pg/ml; P < 0.0001). Wśród osób z zapaleniem opłucnej oraz włóknieniem obserwowano wyłącznie umiarkowany wzrost stężenia aktywiny A, w porównaniu z osobami zdrowymi (625 ± 95 pg/ml; P = 0.0067). Wykazano ponadto, iż z wyższym stężeniem aktywiny A wiązało się rozpoznanie międzybłoniaka typu mięsakowatego (n = 10, 1629 ± 202 pg/ml, P = 0.0019) oraz dwufazowego (n = 23, 1164 ± 233 pg/ml, P = 0.0188) – w porównaniu z typem nabłonkowatym (n = 94, 712 ± 75 pg/ml).
Dodatkowo, stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy masą nowotworu a stężeniem aktywiny A w surowicy.
Podsumowując, autorzy badania potwierdzili, iż aktywina A może stanowić przydatny biomarker międzybłoniaka opłucnej, pomocny ponadto w prawidłowej kwalifikacji histopatologicznej nowotworu.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe