Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowy lek nadzieją dla chorych na ALK+ raka płuca z przerzutami do OUN

Źródło: European Lung Cancer Conference/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 18.05.2017
 
 
Zgodnie z danymi przedstawionymi w trakcie European Lung Cancer Conference (ELCC) w Genewie w maju 2017 roku, ensartynib pozwala na uzyskanie odpowiedzi w zakresie przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z obecnością rearanżacji ALK.
Ensartynib (X-396) jest drobnocząsteczkowym, silnym inhibitorem kinazy tyrozynowej (tyrosine kinase inhibitor, TKI), wykazującym aktywność przeciwko ALK, a także MET, ABL, Axl, EPHA2, LTK, ROS1 i SLK.

Do wieloośrodkowego badania klinicznego fazy I/II z ensartynibem włączono 26 chorych na NDRP z obecnością rearanżacji ALK, ze stwierdzanymi początkowo bezobjawowymi przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego (OUN), niezależnie od obecności innych przerzutów odległych. Chorzy nie byli wcześniej leczeni ALK TKI lub też otrzymywali w pierwszej linii kryzotynib i/lub inny inhibitor ALK TKI drugiej generacji.

Wszyscy chorzy (n=26) otrzymywali doustnie ensartynib w dawce ≥ 200 mg na dobę przez 28 dni, natomiast dla dalszych badań wybrano dawkę 225 mg. Ogólną odpowiedź oceniano na podstawie kryteriów RECIST v1.1, a odpowiedź w zakresie OUN na podstawie kryteriów RANO.

Odpowiedzi w zakresie OUN odnotowano niezależnie od wcześniejszego leczenia kryzotynibem i/lub innym inhibitorem ALK TKI drugiej generacji. Początkowo u 13 (50%) chorych wykazano zmiany targetowe w OUN, niezależnie od obecności zmian targetowych w innych narządach, pozostała połowa chorych wykazywała obecność tylko nie-targetowych zmian w OUN. W pierwszej populacji wykazano na podstawie oceny odsetka odpowiedzi (response rate, RR) przez badaczy, że 69% chorych uzyskało odpowiedź całkowitą (complete response, CR), natomiast 31% chorych stabilizacje choroby (stable disease, SD), co daje 100% odsetka kontroli choroby (disease control rate, DCR). W grupie 13 chorych z nie-targetowymi zmianami w OUN 1 chory uzyskał CR, a u 8 stwierdzono SD.

Mediana czasu trwania odpowiedzi u 10 chorych z CR wyniosła 5,8 miesiąca i więcej, przy czym najdłużej odpowiedź trwała 24 miesiące.

Autorzy podkreślili zgodność wyników badań klinicznych z badaniami przedklinicznymi, co wskazuje na potencjalne korzyści kliniczne u chorych na NDRP z obecnością rearanżacji ALK i przerzutami do OUN.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe