Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pierwszorzutowe leczenie pembrolizumabem szczególnie skuteczne przy bardzo wysokiej ekspresji PD-L1

Autor: Marta Koblańska |Data: 30.08.2019
 
 
Pembrolizumab, pierwszy zarejestrowany przez FDA inhibitor PD-L1, jest stosowany w leczeniu zaawansowanych postaci niedrobnokomórkowego raka płuca i jest objęty refundacją. Na łamach Annals of Oncology ukazano, która grupa pacjentów odnosi największe korzyści z terapii.
Wieloośrodkowy zespół amerykańskich naukowców przeprowadził retrospektywną analizę, której celem była ocena skuteczności pembrolizumabu u pacjentów z NDRP i ekspresją PD-L1 powyżej 90% w porównaniu do tych z ekspresją 50-89% bez jednoczesnych mutacji w genach EGFR i ALK. Sprawdzono wpływ poziomów ekspresji PD-L1 na wskaźnik obiektywnych odpowiedzi (ORR), medianę przeżycia bez progresji choroby (mPFS) i medianę przeżycia całkowitego (mOS) u pacjentów, którzy otrzymywali pembrolizumab w pierwszej linia leczenia.

Wśród 187 analizowanych pacjentów ORR wynosił 44,4%, a mPFS 6,5 miesiąca. Mediana poziomu ekspresji PD-L1 wśród pacjentów, którzy doświadczyli odpowiedzi na pembrolizumab była istotnie wyższa niż u pacjentów ze stabilną lub postępującą chorobą (90% vs. 75%, p<0,001). ORR i mPFS okazały się znacznie wyższe u chorych z ekspresją PD-L1 powyżej 90% (60,0% vs. 32,7%, p<0,001; 14,5 vs. 4,1 miesiąca, HR 0,50 p<0,01). W wymienionej grupie chorych pembrolizumab przyniósł wymierne korzyści także w zakresie przeżycia całkowitego (mOS nie osiągnięte vs. 15,9 miesiąca, p=0,002).
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe