Wyślij
Udostępnij:
 
 

Rejestracja leczenia skojarzonego chorych na NDRP z mutacją BRAF V600E

Źródło: FDA/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 17.07.2017
 
 
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) wydała pozytywną opinię dotyczącą skojarzonego leczenia lekami ukierunkowanymi molekularnie chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z ekspresja mutacji BRAF V600E na komórkach guza. FDA zaakceptowała stosowanie dabrafenibu w skojarzeniu z trametynibem, tym samym zatwierdzając czwarty już biomarker związany z genomem (poza EGFR, ALK, i ROS-1), będący wskazaniem do określonego leczenia chorych na NDRP.
Decyzja FDA oparta jest na wynikach skuteczności i bezpieczeństwa z wieloośrodkowego otwartego badania klinicznego II fazy, bez randomizacji i grupy porównawczej, w którym w trzech kohortach chorych na NDRP w IV stopniu zaawansowania z obecnością mutacji BRAF V600E stosowano dabrafenib w skojarzeniu z trametynibem. Dwie grupy obejmowały 36 wcześniej nieleczonych chorych oraz 57 chorych wcześniej otrzymujących chemioterapię. W grupie 36 uprzednio nieleczonych chorych stosowano dabrafenib w dawce 150 mg dwa razy na dobę oraz trametynib w dawce 2 mg raz na dobę, całkowity odsetek odpowiedzi (overall response rate, ORR) wyniósł 61%. U wcześniej leczonych chorych, którym podawano tę samą dawkę, ORR wyniósł 63%. Mediana czasu trwania odpowiedzi u wcześniej nieleczonych chorych nie była możliwa do ustalenia, a u wcześniej leczonych chorych wyniosła 12,6 miesiąca. Najczęstsze działania niepożądane (występujące u > 20% chorych) obejmowały: gorączkę, zmęczenie, nudności, wymioty, biegunkę, suchość skóry, zmniejszenie apetytu, obrzęk, wysypkę, dreszcze, krwawienia, kaszel i duszność. Leczenie skojarzone zarejestrowano wraz z zestawem diagnostycznym opartym o technikę sekwencjonowania kolejnej generacji (Thermo Fisher Scientific’s Oncomine™ Dx Target Test), pozwalającym na wykrywanie mutacji BRAF V600E u kwalifikujących się do leczenia chorych na NDRP. Dabrafenib i trametynib działają na różne kinazy z rodziny kinaz serynowo-treoninowych w szlakach związanych z NDRP, a także czerniakiem i innymi nowotworami złośliwymi. Oba leki są obecnie przedmiotem badań w wielu innych nowotworach.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe