e-Akademia Raka Płuca
Płuco i opłucna
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Śmiertelność wśród chorych na nowotwory klatki piersiowej zakażonych SARS-COV-2 niespodziewanie wysoka

Źródło: American Association for Cancer Research (AACR) Virtual Annual Meeting / Opracowała: Katarzyna Stencel
Autor: Anna Soboń |Data: 08.05.2020
 
 
Pierwsze wyniki analizy danych z rejestru TERAVOLT (Thoracic cancERs international coVid19 cOLaboraTion) wskazują na niespodziewanie wysoki wskaźnik śmiertelności chorych zakażonych SARS-COV2, u których jednocześnie występuje nowotwór klatki piersiowej. Dane zaprezentowano podczas American Association for Cancer Research (AACR) Virtual Annual Meeting. Zaprezentowane dane dotyczyły pierwszych 200 chorych włączonych do rejestru.
Wcześniej publikowane dane wskazywały na częstsze występowanie COVID-19 u chorych na raka płuca w porównaniu do chorych z innymi nowotworami, wskazują także, że u chorych z nowotworami lub po leczeniu choroby nowotworowej istnieje większe ryzyko zakażenia SARS-COV-2 niż w całej populacji.
Do rejestru TERAVOLT włączano chorych z rozpoznanym nowotworem w obrębie klatki piersiowej z 21 krajów, u których potwierdzono zakażenie SARS-COV-2 metodą RT-PCR, bądź u których podejrzewano COVID-19 na podstawie objawów klinicznych.

Mediana wieku chorych (pierwszych 200 chorych włączonych do rejestru) wynosiła 68 lat, większość stanowili mężczyźni, aktualni lub byli palacze. U 73,5% chorych nowotwór zdiagnozowano w IV stopniu zaawansowania, u 75,5% chorych rozpoznano raka niedrobnokomórkowego płuca, a u 14,5% raka drobnokomórkowego. U 83,3% chorych stwierdzono schorzenia współistniejące (nadciśnienie tętnicze u 47% chorych, POChP u 25,8% chorych).

Większość chorych (73,9%) otrzymywało leczenie przeciwnowotworowe, głównie samą chemioterapię (32,7%), immunoterapię (23,1%) lub drobnocząsteczkowe inhibitory kinazy tyrozynowej (19%). Objawy COVID-19 były podobne do objawów raka płuca i obejmowały: gorączkę, kaszel i duszność. Do najczęstszych powikłań należało zapalenie płuc (79,6%) oraz ostra niewydolność oddechowa (26,8%).
Większość chorych była hospitalizowana (76%), a 34,6% tych chorych zmarło, choć większość z nich nie była przyjęta na oddział intensywnej opieki medycznej. W analizie jednoczynnikowej nie wykazano, żeby zwiększone ryzyko zgonu wiązało się z określoną metodą terapeutyczną.

W podsumowaniu podkreślono, że odsetek zgonów u chorych na nowotwory klatki piersiowej ze współistniejącym COVID-19 był niespodziewanie wysoki, chociaż nie wiązało się to z żadnym konkretnym typem leczenia ani z chorobami współistniejącymi. Większość z odnotowanych zgonów spowodowana była infekcją SARS-COV-2, a nie nowotworem. Nie zidentyfikowano także żadnego konkretnego czynnika ryzyka zgonu u chorych na nowotwory klatki piersiowe zakażonych SARS-COV-2.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe