Wyślij
Udostępnij:
 
 

Technologia Tumour Defence Breaker – DOS47 szansą w raku płuca?

Źródło: mat press/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 20.04.2017
 
 
Badanie I i II fazy LDOS002 potwierdziło bezpieczeństwo i skuteczność stosowania cząsteczki L-DOS47 w monoterapii pacjentów z niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz pozwoliło na ustalenie jej ostatecznej dawki terapeutycznej.
Technologia Tumour Defence Breaker – DOS47 została opracowana przez kanadyjską spółkę Helix BioPharma, jako platforma rozwoju leków ukierunkowanych na leczenie różnych nowotworów litych, takich jak rak piersi, płuca, jelita grubego, prostaty, jajnika.

Technologia Tumour Defence Breaker – DOS47 zmienia mikrośrodowisko guza z kwaśnego na zasadowe. Komórki nowotworowe w guzach litych wytwarzają bowiem specyficzne mikrośrodowisko o niskim, kwasowym pH. To zmienione mikrośrodowisko powoduje, iż komórki układu odpornościowego człowieka nie są w stanie efektywnie zwalczać nowotworu. W technologii Tumour Defence Breaker – DOS47 na neutralizację pH pozwala ureaza, która jest nacelowana na komórki nowotworowe przez przeciwciało.

Ostatnio zakończone badanie LDOS002 fazy I/IIa z wykorzystaniem technologii Tumour Defence Breaker – DOS47 w monoterapii u pacjentów z niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca potwierdziło skuteczność i bezpieczeństwo technologii. W badaniach klinicznych udział wzięli polscy naukowcy m.in. z Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie, Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Kliniki Onkologii w Poznaniu.

- Pierwsza faza badania LDOS002 badała wpływ cząsteczki L-DOS47 na pH wokół guzów niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca. Cząsteczka L-DOS47 zbudowana jest
z dwóch części: ureazy oraz przeciwciała monoklonalnego, które specyficznie wiąże się z komórkami niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca. Cząsteczka wprowadzana dożylnie zmienia środowisko wokół guza. Badania pokazały, że toksyczność związku jest minimalna, co oznacza, że cząsteczka jest bezpieczna. Warto też podkreślić, że wielu pacjentów odniosło korzyść terapeutyczną tylko poprzez zmianę pH środowiska guza” – komentuje główny badacz, prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik, Kierownik Kliniki Onkologii w Wojskowym Instytucie Medycznym.

Równolegle do rozwoju monoterapii, planowane są badania kliniczne z wykorzystaniem Tumour Defence Breaker – DOS47 w połączeniu z inną technologią Helix BioPharma – Solid Cancer CAR-T (SC CAR-T). Podstawą do rozwoju technologii CAR-T jest uzyskana we wcześniejszych badaniach wysoka 95 proc. skuteczność terapeutyczna w nowotworach hematologicznych.

Technologia SC CAR-T polega na pobraniu, zmodyfikowaniu, a następnie ponownym wprowadzeniu do organizmu pacjenta jego własnych limfocytów T. Procedura ma na celu zaktywowanie układu odpornościowego do walki z rakiem poprzez wprowadzenie do komórek T specyficznych receptorów odpowiedzialnych za identyfikację komórek nowotworowych.

Polska spółka, Helix Immuno-Oncology, należąca do Helix BioPharma, ma w planach uzyskanie licencji globalnej na połączone technologie Tumour Defence Breaker – DOS47 oraz SC CAR-T
w leczeniu niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe