Wyślij
Udostępnij:
 
 

WCLC: część chorych na raka płuca przyjmujących immunoterapię wykazuje nadmierną progresję choroby i żyje krócej

Źródło: Medscape/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 14.11.2017
 
 
Entuzjazm spowodowany dłuższym przeżyciem części chorych leczonych immunoterapią przesłonił fakt, że stan części chorych się pogarsza.
Zjawisko to określane jako nadmierna progresja choroby zostało omówione podczas niedawnego WCLC. Nadmierna progresja wiąże się z przyspieszeniem wzrostu guza, co wykazuje tomografia komputerowa. Guz rośnie szybciej podczas terapii niż przed jej rozpoczęciem. Zjawisko to zostało co prawda opisane jako dotyczące 9 procent chorych, ale dotąd nie było danych na jego temat. Podczas WCLC francuscy badacze zaprezentowali dane z retrospektywnej analizy pacjentów leczonych na niedrobnokomórkowego raka płuca NSCLC.

Badacze skoncentrowali się na nadmiernej progresji choroby i odkryli, że dotyka ona 14 procent chorych z zaawansowanym NSCLC otrzymujących immunoterapię (monoterapię) oraz 5 procent chorych otrzymujących chemioterapię także w postaci monoterapii. Dane te pochodzą z dwóch równych grup chorych. Dla immunoterapii podawanej przez 5 lat badacze zebrali dane na podstawie 333 zakwalifikowanych chorych z kontynuacją 12 miesięcy. Pośród tych chorych 19 procent uzyskało kompletną lub częściową odpowiedź na immunoterapię, choroba u 39 procent była stabilna, 42 procent miało postępującą chorobę, 5 procent pseudopostępującą a 14 procent nadmierną progresję choroby.

W tej podgrupie 56 chorych z nadmierną progresją, wzrost guza był przyśpieszony podczas podawania immunoterapii. Nadmierna progresja wiązała się także z wystąpieniem nowych uszkodzeń płuc. Ci chorzy charakteryzowali się gorszym przeżyciem niz pozostali pacjenci – średnie przeżycie całkowite oscylowało wokół 13 miesięcy w populacji całkowitej i jedynie 3,4 miesiąca w podgrupie chorych z nadmierną progresją choroby, czyli gorzej niż u chorych progresujących, u których przeżycie wyniosło 5,4 miesiąca.

Badacze przyjrzeli się również innej grupie chorych: przyjmujących chemioterapię ( większość otrzymywała taksane a jedna trzecia chorych otrzymywała chemioterapię w III linii leczenia). Analiza retrospektywna objęła 59 chorych ze średnią kontynuacją 26 miesięcy. Odkryto, że 10 procent pacjentów uzyskiwało kompletną lub częściowa odpowiedź, 31 procent miało stabilna chorobę, 59 procent progresującą, 0 procent pseudoprogresującą a 5 procent nadmiernie progresującą. Mediana przeżycia w tej populacji wyniosła 8 miesięcy, ale dla chorych z nadmierną progresją choroby jedynie 4,5 miesiąca, co nie odbiega znacząco od przeżycia 3,9 miesięcy w podgrupie z progresją choroby.

Zdaniem ekspertów dane są ciekawe, ale nie wpływają na sposób leczenia chorych.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe