Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

EMA zaleca upadacytynib w leczeniu RZS

Źródło: EMA
Autor: Alicja Kostecka |Data: 24.10.2019
 
 
Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji Leków (EMA) rekomenduje dopuszczenie do obrotu upadacitinibu w leczeniu pacjentów z RZS.
Upadacytynib jest immunosupresyjnym i selektywnym inhibitorem JAK, który zmniejsza objawy RZS. Przyjmuje się go raz na dobę i będzie dostępny jako 15 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Można go podawać w monoterapii lub w skojarzeniu z metotreksatem.

Najczęstszymi poważnymi działaniami niepożądanymi są ciężkie infekcje. Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi upadacitynibu są infekcje górnych dróg oddechowych, nudności, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi i kaszel.

FDA zatwierdziła upadacitinib dla tego samego wskazania w sierpniu 2019 r.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe