Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

MRI stawów krzyżowo-biodrowych należy interpretować w kontekście całości obrazu klinicznego

Wyślij:
Udostępnij:
Źródło: Renson T, de Hooge M, De Craemer AS et al. Progressive Increase in Sacroiliac Joint and Spinal Lesions Detected on Magnetic Resonance Imaging in Healthy Individuals in Relation to Age. Arthritis & Rheumatology Vol. 74, No. 9, September 2022, pp 1506–1514
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 07.11.2022
 
 
Wykorzystanie obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego (magnetic resonance imaging – MRI) umożliwiło wczesną diagnostykę osiowej postaci spondyloartropatii (SpA).
Wiele danych wskazuje jednak, że obraz MRI odpowiadający sacroiliitis stwierdzany jest również w stanach niezwiązanych ze SpA (np. u osób uprawiających sport, po porodzie).

Badacze z Uniwersytetu w Gandawie (Belgia) dokonali oceny występowania zmian o charakterze sacroiliitis/spondylitis, w obrazie MRI kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych w zdrowej populacji osób, w odniesieniu do wieku.

W badaniu wzięło udział 95 uczestników w wieku od 20 do 49 lat, których podzielono na trzy grupy: 20–29 lat, 30–39 lat, 40–49 lat. Nikt z badanych nie miał dolegliwości bólowych kręgosłupa. U 17,2 proc. badanych w wieku ≥30 lat stwierdzono zmiany odpowiadające sacroiliitis (rzadko u młodszych osób), w większości SPARCC dla obserwowanych zmian był niski. Sacroiliitis odpowiadające kryteriom ASAS stwierdzono u 2,8 proc. badanych w grupie wiekowej <30. r.ż. oraz odpowiednio u 16,1 proc. i 17,9 proc. w wieku 30–39 lat i 40–49 lat.

U zdrowych osób zmiany o charakterze sacroiliitis najczęściej umiejscowione były w górnej części kości krzyżowej (w odcinku przednim i tylnym), a następnie w dolnej części kości biodrowej stawu krzyżowo-biodrowego. Nadżerki i metaplazja tłuszczu były najczęściej obserwowanymi zmianami strukturalnymi we wszystkich grupach wiekowych. W zakresie kręgosłupa nadżerki, strefy obrzęku szpiku kostnego oraz metaplazja tłuszczu były obecne częściej u osób ≥40. roku życia (odpowiednio 39,3 proc., 35,7 proc., 28,6 proc.). Jednak tylko w jednym przypadku spośród badanych stwierdzono zapalenie stawów kręgosłupa (spondylitis) odpowiadające kryteriom ASAS (badany był HLA-B27 dodatni).

Najczęściej zmiany zlokalizowane były w dolnym odcinku kręgosłupa piersiowego (u chorych na SpA oprócz tego często zajęty jest kręgosłup lędźwiowy). W badanej grupie nie uwidoczniono zmian o charakterze syndesmofitów. U 7 z 92 badanych obecny był antygen HLA-B27, jednak u żadnego z nich nie stwierdzono zmian w MRI stawów krzyżowo-biodrowych. Wskaźnik zmian radiologicznych w zakresie stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa zwiększał się wraz z wiekiem.

Każdy wynik badania MRI kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych należy interpretować w odniesieniu do konkretnej sytuacji klinicznej. Wyniki badania Renson i wsp. wskazują na częste występowanie zmian strukturalnych i zapalnych w MRI stawów krzyżowo-biodrowych u zdrowych osób, głównie po 40. roku życia, w przeciwieństwie do obrazu MRI kręgosłupa, gdzie zmiany odpowiadające SpA stwierdzane były rzadko.

Opracowanie: dr. n. med. Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.