Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowe rekomendacje dotyczące postępowania w zapaleniu naczyń związanym z przeciwciałami IgA – inicjatywa SHARE

Źródło: European consensus-based recommendations for diagnosis and treatment of immunoglobulin A vasculitis-the SHARE initiative. Rheumatology (Oxford). 2019 Sep 1;58(9):1607-1616
Autor: Alicja Kostecka |Data: 08.10.2019
 
 
Inicjatywa pod patronatem SHARE (Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe) miała na celu wypracowanie konsensusu dotyczącego diagnostyki i leczenia IgAV. Panel 16 ekspertów z różnych krajów europejskich, na podstawie analizy piśmiennictwa sformułował w sumie 26 rekomendacji – 7 dotyczących diagnostyki i 19 dotyczących terapii w IgAV. Każda rekomendacja była przyjęta przy ponad 80% zgodności opinii ekspertów.
Opublikowano pierwsze międzynarodowe rekomendacje dotyczące postępowania u chorych z zapaleniem naczyń związanym z przeciwciałami IgA (IgA vasculitis, IgAV) – najczęstszą postacią zapalenia naczyń w wieku dziecięcym.

Część zaleceń odnosząca się do procedur diagnostycznych omawia wskazania do biopsji skóry i nerek oraz badań obrazowych w IgAV. W przypadku typowego obrazu klinicznego biopsja skóry nie jest wymagana, jednak w sytuacjach nietypowych zmian skórnych może być przydatna w diagnostyce różnicowej, celem wykluczenia zapalenia naczyń o innej etiologii. Z uwagi na konsekwencje nieleczonego IgAV nephritis, zalecenia zwracają uwagę na konieczność aktywnego poszukiwania cech zajęcia nerek w okresie diagnostyki oraz przez cały okres monitorowania przebiegu choroby.

Część rekomendacji poświęcona postępowaniu terapeutycznemu omawia kolejno zasady leczenia bólu w IgAV, wskazania do glikokortykoterapii odnosząc się do określnych manifestacji narządowych choroby oraz zasady postępowania przy zajęciu nerek w przebiegu IgAV. Podkreśla się brak wskazań do profilaktycznego stosowania glikokortykoterapii w ramach prewencji wystąpienia zajęcia nerek w przebiegu zapalenia naczyń IgAV. Zalecenia zwracają również uwagę na konieczność konsultacji z nefrologiem dziecięcym przed rozpoczęciem leczenia. Farmakoterapię nefropatii IgA eksperci uzależniają od ciężkości zajęcia nerek – definiując łagodne, umiarkowane i ciężkie zapalenie nerek.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe