Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Nowy biomarker w chorobie zwyrodnieniowej stawów

Udostępnij:
Zidentyfikowano nową cząsteczkę mogącą stanowić biomarker wystąpienia choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS) oraz wskazujący na większe ryzyko konieczności wykonania zabiegu artroplastyki. CRTAC1 (cartilage acidic protein 1) jest zewnątrzkomórkowym białkiem ulegającym ekspresji w macierzy chrząstki.
Spośród wszystkich przeanalizowanych potencjalnych biomarkerów, w przypadku CRTAC1 wykazano najsilniejszy związek z wystąpieniem choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego (OR 1,46), biodrowego (OR 1,36) oraz chorobą zwyrodnieniową rąk (OR 1,33).

Wykazano ponadto związek CRTAC1 z większą progresją choroby wymagającą endoprotezoplastyki stawów kolanowego i biodrowego.

Wykazano, że osoby z największym ryzykiem alloplastyki ocenianym na podstawie uznanych czynników ryzyka (m.in. wiek, płeć, BMI) oraz stężenia CRTAC1 (najwyższy kwintyl) miały szesnastokrotnie większe ryzyko alloplastyki stawu kolanowego w okresie pięciu lat od pobrania materiału biologicznego oraz ponad sześciokrotnie większe ryzyko alloplastyki stawu biodrowego w porównaniu z osobami z najniższego kwintyla.

Stężenie CRTAC1 korelowało z bólem stawów i nasileniem zmian zwyrodnieniowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej rąk (w stawach palców, a szczególnie w pierwszym stawie nadgarstkowo-śródręcznym). Nie obserwowano związku pomiędzy stężeniem CRTAC1 a chorobami zapalnymi stawów.

Opracowanie: dr n. med. Marta Madej

OR – odds ratio (iloraz szans)
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.