REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Od Redaktora Naukowego Portalu

Udostępnij:
Koleżanki i Koledzy,
chciałbym zaprosić Państwa do współredagowania naszego portalu poprzez nadsyłanie opisów przypadków, z którymi Państwo zetknęli się w czasie swojej pracy. Każdy z opisów opublikujemy na portalu eReumatologia.pl, a dziesięciu autorów najciekawszych prac wyróżnimy bezpłatnym udziałem w wybranej organizowanej przez Termedię konferencji w roku 2015 lub 2016.
Każdy z opisów powinien zawierać prócz tekstu zdjęcie lub rysunek. Prosimy o podanie Państwa tytułu, pełnego imienia i nazwiska, miejsca zatrudnienia oraz telefonu kontaktowego i e-mail’a. Prosimy również o zamieszczenie informacji, w której konferencji chcieliby Państwo wziąć udział. O terminie zamieszczenia opisu przypadku, poinformujemy Państwa mejlowo.

Opisy przypadków prosimy przesyłać na: szkolenia@termedia.pl z dopiskiem „opis przypadku na eReumatologia.pl”.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.