SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Przy pomocy DECT można prognozować ryzyko wystąpienia ostrego epizodu dny
Źródło: AK/ Monosodium urate burden assessed with dual-energy computed tomography predicts the risk offlares in gout: a 12-month observational study : MSU burden and risk of gout flare. Arthritis Res Ther. 2018 Sep 17;20(1):210.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 10.10.2018
 
 
Wyniki prospektywnego badania obserwacyjnego Pascart i wsp. wskazują, że dzięki tomografii komputerowej podwójnej energii (DECT, dual-energy computed tomography), można prognozować ryzyko ponownego wystąpienia ostrego epizodu dny moczanowej.
Porównano dwie metody obrazowania w dnie moczanowej - DECT oraz badanie ultrasonograficzne (oceniano obecność typowego dla dny moczanowej objawu podwójnego konturu). Jak się okazuje, DECT może mieć nie tylko znaczenie diagnostyczne. Wykazano, że tylko na podstawie ilościowej oceny depozytów kwasu moczowego w tkankach można przewidywać ryzyko wystąpienia zaostrzenia dny w okresie kolejnych 6 miesięcy. Ryzyko ostrego napadu wzrasta 2,03-krotnie w okresie 6 miesięcy z każdym 1cm3 zwiększenia objętości kwasu moczowego w stawach stóp, w ocenie metodą ilościową DECT. Oszacowano, że wartością progową dla objętości kwasu moczowego stwierdzanego w stopach, powyżej której rośnie ryzyko wystąpienia zaostrzeń dny jest 0,81cm3.

Badaniem wyjściowo objęto 78 osób, spośród których 62 odbyły co najmniej jedną z trzech zaplanowanych wizyt (0, 3, 6, 12 miesiąc). W okresie 6 miesięcy obserwacji u ponad 35% badanych wystąpił co najmniej jeden epizod zaostrzenia krystalopatii.

Nie wykazano, aby liczba stawów z obecnością podwójnego konturu (ocena dotyczyła stawów kolanowych oraz stawów stóp) korelowała z ryzykiem wystąpienia ostrego epizodu dny. DECT może stać się pomocnym narzędziem w podjęciu decyzji dotyczącej czasu stosowania profilaktyki zaostrzeń dny oraz narzędziem oceny skuteczności leczenia. Niewątpliwym ograniczeniem pozostaje mała dostępność metody.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe