Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Reumatoidalne zapalenie stawów –analiza danych obciążenia chorobą na świecie

Źródło: Global, regional and national burden of rheumatoid arthritis 1990-2017: a systematic analysis of the Global Burden of Disease study 2017. Ann Rheum Dis. 2019 Nov;78(11):1463-1471
Autor: Alicja Kostecka |Data: 30.10.2019
 
 
Zmieniające się warunki życia na przestrzeni określonego czasu (styl życia, dieta, wykonywana praca, narażenia środowiskowe itp.) mają wpływ na stan zdrowia człowieka. Istnieją duże różnice obciążenia chorobą w określonych regionach i populacjach.
W najnowszym listopadowym wydaniu Annals of Rheumatic Disease opublikowano dane epidemiologiczne dla RZS uzyskane w 195 krajach w latach 1990-2017 dotyczące głównie częstości występowania (chorobowość), zachorowania (zapadalność) oraz niesprawności. Analizy dokonano z uwzględnieniem wieku, płci, wskaźnika socjoekonomicznego oraz wskaźnika dostępu i jakości opieki medycznej. Niesprawność oceniano z użyciem wskaźnika DALY (disability adjusted life-years – lata życia skorygowane niesprawnością), gdzie liczba DALY oznacza utracone lata życia wskutek niesprawności lub przedwczesnej śmierci, które są spowodowane chorobą.

W 2017 w skali globalnej chorobowość wystandaryzowana w stosunku do wieku dla RZS wyniosła 246.6 a zapadalność 14.9 / 1 rok (na 100 000). W porównaniu do roku 1990 odnotowano wzrost chorobowości i zapadalności odpowiednio o 7.4% oraz 8.2%. Natomiast wskaźnik DALY wystandaryzowany w stosunku do wieku wyniósł w 2017 roku 44.2 i był niższy o 3.6% w stosunku do roku 1990. Chorobowość RZS wzrasta w populacji wraz z wiekiem i osiąga szczyt w przedziale 70-74 lata u kobiet, natomiast u mężczyzn w przedziale 75-79lat. Zaobserwowano obniżanie się wskaźnika niesprawności w okresie 1990-2012, po czym niespodziewanie w okresie 2012-2017 nastąpił jego wzrost. W 2017 najwyższy wskaźnik chorobowości i zapadalności dla RZS odnotowano w Wielkiej Brytanii ( odpowiednio 471.8 i 27.5 / 100 000). W Kanadzie, Paragwaju i Gwatemali stwierdzono największy wzrost chorobowości między 1990 i 2017 rokiem, z kolei w Południowej Afryce, Burundi i Szwecji liczba chorych zmniejszyła się w tym samym okresie.

RZS pozostaje istotnym wyzwaniem dla opieki medycznej w skali globalnej. Obserwuje się wzrost zarówno chorobowości jak i zapadalności na RZS. Wdrażanie skutecznych metod terapii na wczesnym etapie choroby wydaje się być kluczowe w ograniczeniu następstw choroby .
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe