REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Zalecenia EULAR dotyczące edukacji pacjentów chorych na zapalenie stawów

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Anita Jóźwiak
|
Źródło: EULAR recommendations for patient education for people with inflammatory arthritis. Zangi HA, Ndosi M, Adams J, Andersen L, Bode C, Boström C, van Eijk-Hustings Y, Gossec L, Korandová J, Mendes G, Niedermann K, Primdahl J, Stoffer M, Voshaar M, van Tuberg
W czerwcowym wydaniu "Annals of Rheumatic Diseases" zostały opublikowane zalecenia dotyczące edukacji pacjentów z zapaleniem stawów.
Grupa robocza reprezentująca 10 krajów europejskich w oparciu o systematyczny przegląd literatury naukowej sformułowała następujących 8 zaleceń:

1. Edukacja chorego z zapaleniem stawów powinna być prowadzona jako integralna część standardowej opieki medycznej, co ma na celu zaangażowanie chorego w postępowanie terapeutyczne i promocję zdrowia.

2.Wszyscy chorzy z zapaleniem stawów powinni mieć dostęp do wiedzy odnośnie choroby i należy im zaoferować edukację w czasie trwania choroby, a przynajmniej w sytuacjach: stawiania rozpoznania, zmiany leczenia farmakologicznego i wówczas gdy stan fizyczny lub psychiczny pacjenta tego wymaga.

3. Zarówno treść dostarczanej wiedzy jak i metoda przekazu powinna być indywidualnie dopasowana do chorego z zapaleniem stawów i odpowiadać jego potrzebom.

4. Edukacja chorego z zapaleniem stawów powinna być oparta o indywidualne i/lub grupowe spotkania, które mogą być przeprowadzane w sposób interaktywny w kontakcie bezpośrednim lub online i dodatkowo uzupełniona informacjami telefonicznymi, broszurami i materiałami multimedialnymi.

5. Programy edukacji chorych z zapaleniem stawów powinny być stworzone w oparciu o teoretyczne ramy i dowody naukowe, na przykład: samokontrola w chorobie przewlekłej, terapia poznawcza-behawioralna i radzenie sobie ze stresem.

6. Skuteczność przeprowadzanej edukacji powinna podlegać kontroli i ocenie w oparciu o wyznaczone cele programów edukacyjnych dla pacjentów.

7. Edukacja chorych z zapaleniem stawów powinna być prowadzona przez kompetentny personel medyczny i/lub wyszkolonych pacjentów, w stosownych przypadkach w grupie wielospecjalistycznej.

8. Osoby prowadzący edukację dla chorych z zapaleniem stawów powinni mieć dostęp do szkoleń i brać w nich udział w celu pozyskania i utrzymania wiedzy oraz umiejętności.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.