Wyślij
Udostępnij:
 
 
Badania lekarskie pracowników - nowe formularze!
 
Działy: Polecamy
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z ubiegłego roku, nastąpiły zmiany w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich. Publikujemy zaktualizowane formularze dołączone do aktu prawnego.
Minister Zdrowia opublikował 4 listopada 2016 r. obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
Zachęcamy do pobrania zaktualizowanych formularzy dołączonych do aktu prawnego w interaktywnych formatach PDF i MS Word.

Akt objęty tekstem jednolitym: Dz.U. 2015 poz. 457
Obowiązujący akt prawny: Dz.U. 2016 poz. 2067

Dz.U. 2016 poz. 2067
Pobierz zaktualizowane wzory w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich

Załącznik 2

Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie (dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e)

Załącznik 3
Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie (dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b‒d, f i g)

Załącznik 3a
Skierowanie na badania lekarskie (wstępne / okresowe / kontrolne)

Załącznik 4

Rejestr lekarzy prowadzących badania profilaktyczne

Załącznik 5
Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne

Załącznik 7
Rejestr wydanych orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

Formularze medyczne
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe