Wyślij
Udostępnij:
 
 

Cztery dni integracji środowiska i dzielenia się wiedzą

Redaktor: Krzysztof Zielonka |Data: 05.07.2022
 
 
Jakie nowe metody diagnostyki i terapii chorób neurologicznych warto wdrożyć w praktyce? Jak najskuteczniej prowadzić neurorehabilitację pacjentów? Jaką strategię rozwoju neurologii w Polsce należy przyjąć? Od 14 do 17 września w Lublinie odbędzie się siódma edycja Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, której uczestnicy postarają się odpowiedzieć na powyższe i wiele innych pytań.
W obszarze diagnostyki i terapii chorób neurologicznych z każdym rokiem, nawet miesiącem, pojawiają się nowości, które dają lekarzom narzędzia, a chorym nadzieję. Każdy rok przynosi również ze sobą interesujące przypadki kliniczne, warte omówienia w gronie neurologów. Spotkania takie, jak VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, są miejscem, w którym lekarze mogą nie tylko podzielić się swoją wiedzą i podwyższyć kompetencje, lecz zintegrować się jako środowisko lekarskie. Konferencja lubelska niewątpliwie będzie takim wydarzeniem – zaplanowano kilkadziesiąt sesji w czterech salach wykładowych! Podczas czterech dni konferencji uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w licznych sesjach poglądowych i plenarnych, warsztatach praktycznych oraz kursach szkoleniowych.

Pierwszego dnia tematem jednej z sesji wykładowych będą choroby otępienne. Kwestia ich diagnozy i leczenia jest istotna nie tylko indywidualnie, ale i społecznie – ze względu na obecne tendencje demograficzne coraz większym wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia stają się bowiem schorzenia, których częstotliwość występowania rośnie z wiekiem. Dane wskazują, że chorobą Alzheimera jest dotkniętych w Polsce niemal 600 tys. osób, a do połowy obecnego stulecia liczba ta może się nawet podwoić.

W diagnostyce chorób otępiennych wykorzystywane są biomarkery płynu mózgowo-rdzeniowego, a także badania obrazowe – ich praktyczne użycie zostanie szeroko omówione podczas konferencji. Sesji chorób otępiennych przewodniczyć będzie dr hab. n. med. Joanna Siuda, adiunkt Katedry Neurologii Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, a także członek zarządu Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego.

Tego samego dnia w programie konferencji zaplanowano również sesję poświęconą chorobom demielinizacyjnym, której przewodniczy prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jak również prezes elekt Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W tym przypadku mamy odmienną sytuację wiekową – stwardnienie rozsiane (SM) pojawia się w populacji tzw. młodych dorosłych, czyli między 20. a 40. rokiem życia, przeważnie u kobiet.

Na szczęście w ostatniej dekadzie nastąpił ogromny przełom w leczeniu SM. Pojawiły się nowe, obiecujące terapie, a leczenie przynosi coraz bardziej spektakularne wyniki. Ważne jest, aby nie tylko stosować najnowsze metody leczenia, ale obejmować nimi jak największą liczbę chorych, umożliwiając im tym samym dalsze działanie w swoim zawodzie. Przypomnijmy, że według danych NFZ mamy w Polsce zdiagnozowanych ok. 45 tys. pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, a terapię tej choroby prowadzi ok. 130 ośrodków klinicznych.

Wspomniane dwie sesje to zaledwie mały wycinek imponującego programu wrześniowej konferencji. Już pierwszego dnia odbędą się jeszcze sesje poświęcone chorobom nerwowo-mięśniowym, schorzeniom pozapiramidowym, chorobom naczyniowym oraz padaczce. Omówiony zostanie także obszar radiologii i temat zespołów bólowych. Tego dnia, 14 września, o godz. 18.30, odbędzie się uroczysta inauguracja konferencji. Kolejne trzy dni przyniosą natomiast ze sobą wiele kolejnych wykładów, warsztatów oraz przypadków klinicznych. Część tych ostatnich zaprezentują młodzi neurolodzy podczas swojego forum.

Zapraszamy do zapoznania się z programem ramowym i do rejestracji!

PROGRAM RAMOWY
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.