Wyślij
Udostępnij:
 
 

Diagnostyka i skuteczne leczenie okluzji

Redaktor: Krzysztof Zielonka |Data: 30.05.2022
 
 
Czym jest okluzja, jak ją diagnozować i leczyć? Jakie mamy do dyspozycji najnowsze techniki implantoprotetyczne? Co jest kluczem do sukcesu klinicznego? Odpowiedzi poznamy już 8 czerwca podczas webinaru Okluzja – Diagnoza, Leczenie, Najnowsze Techniki Implantoprotetyczne.
Mówiąc o groźnych chorobach zębów, wymienia się zazwyczaj próchnicę i paradontozę, zapominając przy tym o chorobie okluzyjnej. W stomatologii okluzja oznacza relację pomiędzy zębami górnymi a dolnymi. Odchylenia od prawidłowego zwarcia uzębienia oraz różnorakie zaburzenia ich stykania się ze sobą oznaczają stan patologiczny wymagający leczenia, czyli chorobę okluzyjną. Okluzja jest związana z nieprawidłowymi kontaktami między górnymi a dolnymi zębami oraz ich niedopasowaniem w stosunku do stawu skroniowo-żuchwowego i mięśni. Jest więc ona wynikiem trzech czynników, mianowicie położenia i kształtu zębów, położenia kłykcia w stawie skroniowo-żuchwowym oraz napięcia mięśni łączących żuchwę ze szczęką.

Choroba okluzyjna jako destrukcyjne następstwo harmonii zgryzu objawia się ścieraniem zębów, a także postępującymi ubytkami klinowymi. Dodatkowo może dojść do recesji, czyli odsłonięcia korzeni zębowych. Innymi następstwami choroby okluzyjnej mogą być również bóle migrenowe, nadwrażliwość zębowa, uczucie przeskakiwania żuchwy, dyskomfort podczas gryzienia i żucia, a także bruksizm, czyli zgrzytanie zębów w sytuacjach stresowych i w nocy.

Patologiczna okluzja jest najczęściej spowodowana różnorodnymi wadami zgryzu, a także nieprawidłową higieną i opieką stomatologiczną. Do jej powstania przyczyniają się między innymi ubytki i braki zębowe, nieodpowiedni kształt wypełnień oraz niewłaściwe protezy. Zdarza się również, że choroba okluzyjna jest wywołana nieprawidłowym wzrostem zębów, a także stresem powodującym nawykowe zaciskanie szczęki, obgryzanie paznokci czy gryzienie długopisu.

Pomyślne rokowania dotyczące wyleczenia choroby zależą od wczesnego rozpoznania zmian oraz wdrożenia kompleksowego leczenia. Dobór metod i czas trwania leczenia uzależnione są od przyczyn okluzji zębów. Zaniechanie terapii może skutkować poważnymi powikłaniami, w tym nawet utratą uzębienia.

Podczas czerwcowego webinaru zostaną omówione kwestie diagnozy i leczenia okluzji, w tym również najnowszych technik implantoprotetycznych, ze szczególnym naciskiem na czynniki, które są kluczem do sukcesu klinicznego. Omówiony zostanie także temat bruksizmu oraz metody stosowane podczas etapu poprzedzającego leczenie protetyczne, a więc lekoterapia, relaksacja oraz szynoterapia. Webinar zakończy przegląd przypadków klinicznych oraz odpowiedzi na pytania uczestników. Kierownikiem naukowym wydarzenia jest dr Jacek Ciesielski.

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji!

ZAREJESTRUJ SIĘ
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.