Wyślij
Udostępnij:
 
 

Grupa Novartis wspiera walkę z koronawirusem w Polsce

Źródło: mat.pras.
Autor: Aleksandra Lang |Data: 22.04.2020
 
 
Firma nawiązała współpracę z Warsaw Genomics, przekazując milion złotych na wykonanie testów w kierunku SARS-CoV-2 w publicznych szpitalach walczących z koronawirusem. Kolejny milion złotych to darowizna na rzecz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, który dokona niezbędnych, najpilniejszych zakupów na rzecz jednoimiennych szpitali zakaźnych.
Warsaw Genomics współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, aby zapewnić bezpłatne wykonywanie testów diagnostycznych w kierunku koronawirusa dla pacjentów ze szpitali w całym kraju. Testy wykonywane są metodą badania molekularnego RT-PCR, zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH oprócz prowadzenia diagnostyki w kierunku COVID-19 oraz pełnienia funkcji laboratorium centralnego w Polsce, na bieżąco monitoruje sytuację i jest w stanie właściwie zidentyfikować potrzeby dotyczące sprzętu ochronnego dla personelu medycznego lub innych zasobów niezbędnych dla opieki nad pacjentami z COVID-19 w ramach sieci szpitali jednoimiennych.

- Chcemy poprzez te darowizny odpowiedzieć na realne i najpilniejsze potrzeby polskich szpitali i służb medycznych w walce z COVID-19. Wsparcie finansowe jest jednym z elementów naszego zaangażowania. W sposób naturalny koncentrujemy uwagę również na badaniach nad skutecznymi metodami leczenia lub minimalizowania skutków choroby – zarówno w zakresie wykorzystania istniejących terapii, jak i badań nad nowymi – mówi Paul van Arkel, dyrektor zarządzający Grupy Novartis w Polsce.

- W obliczu zagrożenia epidemią COVID-19 wszystkie wysiłki i zasoby Warsaw Genomics skoncentrowaliśmy na zapewnieniu dostępności do testów molekularnych. Ekspertyza naszych zespołów i nowoczesne zaplecze laboratoryjne pozwalają nam już na realizację 3 000 testów molekularnych wykonywanych metodą RT-PCR w czasie rzeczywistym w ciągu doby. Wsparcie szpitali i placówek medycznych umożliwili darczyńcy, włączając się do koalicji firm wspierających walkę z koronawirusem. To ogromy dowód solidarności i odpowiedzialności społecznej, który wszyscy dajemy w tym czasie – mówi prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski, współzałożyciel Warsaw Genomics.

- Od końca stycznia 2020 roku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH jest zaangażowany w proces diagnostyczny COVID-19. Standaryzowaliśmy metody diagnostyczne, do nas trafiały pierwsze próbki pacjentów z całej Polski. Zespół pracował nieustannie, wykonując kolejne testy. Obecnie pracujemy przez 7 dni w tygodniu, działając zarówno jako laboratorium diagnostyczne oraz referencyjne – mówi dr n. med. Grzegorz Juszczyk, dyrektor instytutu. - W tym czasie otrzymaliśmy szerokie wsparcie, w tym od firmy Novartis, dzięki któremu będziemy mogli dofinansować prace nad modelowaniem przebiegu epidemii oraz zakup nowego sprzętu laboratoryjnego. I jak my otrzymujemy pomoc, tak również my chcemy pomagać. Dlatego darowiznę przekazujemy na zakup środków ochrony osobistej dla medyków, które następnie dostarczymy do szpitali jednoimiennych.

Globalny oddział Novartis z początkiem marca uruchomił Fundusz Novartis COVID-19 w wysokości 20 mln USD, który umożliwia wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie zdrowia publicznego w walce z pandemią. Kraje mogą ubiegać się o finansowanie projektów skoncentrowanych m.n. na wzmocnieniu lokalnej i krajowej infrastruktury opieki zdrowotnej czy usprawnianiu samorządowych programów zdrowotnych związanych z pandemią COVID-19. Polska w ramach projektu otrzymała darowizny finansowe o łącznej wartości 2 000 000 zł.

Grupa Novartis w okresie pandemii COVID-19 podejmuje wiele działań związanych z weryfikacją działania leków z portfolio firmy w minimalizowaniu skutków koronawirusa. Są to nie tylko wysiłki globalne w obszarze R&D, ale również strategia zarządzania jedną z największych fabryk produkcyjnych Novartis w Europie, która działa w Strykowie, w celu zaspokojenia potrzeb polskich pacjentów.

Badania kliniczne a koronawirus
Novartis przystąpił do globalnej współpracy R&D w ramach dwóch inicjatyw: COVID-19 Therapeutics Accelerator, koordynowanej przez fundację Billa i Melindy Gates, Wellcome i Mastercard, a także do partnerstwa COVID-19 organizowanego przez Innovative Medicines Initiative (IMI). Inicjatywy są realizowane w ramach współpracy międzysektorowej, która skupia kilka firm farmaceutycznych i wyspecjalizowane instytucje akademickie w skoordynowanych programach badawczych w celu szybkiego opracowania najbardziej obiecujących cząsteczek.

Novartis udostępnia również substancje do badań ze swoich banków aktywnych cząsteczek, które są uważane za odpowiednie do testów przeciwwirusowych in vitro. Ponadto wybrane produkty z portfolio Novartis są weryfikowane pod kątem możliwości ich zastosowania poza zarejestrowanymi wskazaniami w walce z koronawirusem. Pierwszym takim produktem jest hydroksychlorochina produkowana przez dywizję Sandoz. Firma planuje przekazanie 130 milionów bezpłatnych próbek.

Drugim lekiem Novartis jest ruksolitynib, w przypadku którego w badaniu klinicznym ocenie jest poddawane przeciwdziałanie zespołowi uwalniania cytokin (CRS). CRS jest rodzajem ciężkiej nadmiernej reakcji immunologicznej, która może wynikać z zakażenia koronawirusem i może przyczyniać się do zaburzeń oddychania u pacjentów z COVID-19. Przedkliniczne i wstępne dowody kliniczne sugerują, że ruksolitynib może zmniejszyć liczbę pacjentów wymagających intensywnej opieki i wentylacji mechanicznej. Kolejne leki, które mogą okazać się aktywne w leczeniu objawów zakażenia wirusem COVID-19, to fingolimod oraz canakinumab.
Leki mogą być przekazywane w ramach darowizn lub programów medycznych.

Bezpieczny dostęp do leków
Równolegle do walki z COVID-19 wielu pacjentów zmaga się z różnymi innymi schorzeniami. Ich bezpieczeństwo oraz niezakłócony dostęp do leków w czasie pandemii jest najwyższym priorytetem.
Firma Novartis uruchamia program skierowany do około 60 szpitali w Polsce, w ramach którego możliwa jest dostarczenie leków bezpośrednio ze szpitala do domu pacjenta. Program ma na celu zapewnienie kontynuacji leczenia w okresie dłuższym niż miesiąc dla wszystkich produktów dostępnych w ramach 15 różnych programów lekowych i swoim zasięgiem może objąć prawie 2 400 pacjentów.

Zmniejszenie wpływu finansowego na system opieki zdrowotnej
Biorąc pod uwagę trudną sytuację szpitali, firma podjęła też decyzję o wydłużeniu terminu płatności o dodatkowe 45 dni. Decyzja została podjęta w trybie natychmiastowym od momentu wprowadzenia epidemii i będzie obowiązywała dla wszystkich transakcji do końca maja 2020 roku. Dotyczy to wszystkich produktów Novartis refundowanych w programach lekowych i w katalogu chemioterapii. Sandoz zobowiązał się do utrzymania stabilnych cen leków, które mogą pomóc w leczeniu zakażeń COVID-19.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe